Sdělení stavební spořitelny

Oznámení, sazebník úhrad, informační memorandum, elektronické prostředky komunikace na dálku, způsoby ověření podpisu klienta a další informace.