Výpis z účtu - komerční úvěr PO

Číslo účtu/ kód banky

Bankovní spojení pro zaslání plateb.

IBAN

Číslo úvěrového účtu ve formě IBAN.

Datum účtování

Datum účetního připsání či odeslání částky na úvěrovém účtu.

Valuta

Datum dispozičního připsání či odeslání částky, rozhodné pro výpočet úroků.

Bankovní spojení

Uvádí z jakého účtu či na jaký účet byla operace provedena.

Variabilní symbol

Údaj obsahující dohodnutou informaci pro příjemce (nepovinná náležitost platby).

Specifický symbol

Případná další identifikace platby (nepovinná náležitost platby).

Příslušenství

Obsahuje úroky a úhrady, resp. náklady úvěru.

Počáteční zůstatek

Počáteční zůstatek na úvěrovém účtu.

Splátka

Zaúčtovaná platba splátky poukázané na úvěrový účet.

Úrok

K poslednímu dni zaevidovaný úrok, který je vypočten z jistiny, a to za dobu od posledního připsání úroku k ultimu předchozího měsíce do data přípisu dalšího úroku. Úrok byl na úvěrový účet připsán s valutou prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

Úhrada správa úvěru

Předpis úhrady za správu úvěru, která je vypočtená za skutečnou dobu platnosti účtu, tj. od 1.1.2023 do konce daného čtvrtletí (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby). Tato úhrada je splatná následující měsíc po předpisu.

Rozúčtování splátky

Představuje rozdělení uhrazené splátky na úhradu jistiny a příslušenství (úroky).

Konečný zůstatek k 31.12.2023

Konečný zůstatek na úvěrovém účtu k 31.12.2023.

Nesplacená jistina

Konečný zůstatek jistiny k datu výpisu z účtu činí 70 249,00 Kč.

Nesplacené úroky a náklady úvěru - příslušenství

Konečný zůstatek příslušenství k datu výpisu z účtu činí 25 Kč a představuje předepsané úhrady a úroky.

Disponibilní prostředky

Případný přeplatek evidovaný na úvěrovém účtu.

Z toho po splatnosti

Jistina, úroky, náklady úvěru, které nebyly uhrazeny v předepsaném termínu.

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.

Vyhledávání...
Produkty
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Dotační poradenství
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Zvýhodněný úvěr Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 2 000 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 3 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby Dotace pro bytová družstva a SVJ
Chytrý běžný účet Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty Kalkulačky Ostatní finanční produkty Kariéra O nás Informace Dokumenty Pro média Internet servis