Výpis z účtu - stavební spoření

Jméno a telefonické, příp. e-mailové spojení na vašeho finančního poradce.

Bankovní spojení pro zasílání plateb (číslo účtu/kód banky).

Číslo účtu stavebního spoření ve formátu IBAN.

Ukazatel zhodnocení, resp. Hodnotící číslo (dle tarifu příslušného smlouvy o stavebním spoření) – před lomítkem je minimální hodnota pro přidělení cílové částky, za lomítkem je uvedená dosažená hodnota k 31. 12. 2023

Datum účtování

Datum účetního připsání či odepsání částky na účtu stavebního spoření.

Popis transakce

Zkrácený popis účetní operace.

Bankovní spojení

Uvádí z jakého účtu či na jaký účet byla operace provedena.

Variabilní symbol

Údaj obsahující dohodnutou informaci pro příjemce (nepovinná náležitost platby).

Specifický symbol

Případná další identifikace platby (nepovinná náležitost platby).

Valuta

Datum dispozičního připsání či odepsání částky rozhodné pro výpočet úroků.

Počáteční zůstatek na účtu stavebního spoření.

Zaúčtována platba poukázaná na účet stavebního spoření.

Státní podpora za rok 2022, která byla poskytnuta Ministerstvem financí ČR. Státní podpora je na účet stavebního spoření připisována formou ročních záloh a může být vyplacena až po uplynutí zákonem stanovené vázací doby spoření spolu s uspořenou částkou.

Zaúčtována úhrada za zaslání výpisu z účtu účastníka (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby podle tarifu příslušné smlouvy o stavebním spoření).

Úrok vypočítaný z uspořené částky na účtu stavebního spoření. Úrok se ve prospěch účtu stavebního spoření připisuje jedenkrát ročně.

Od 1.1.2011 podléhají úroky ze stavebního spoření dani z příjmu.

Konečný zůstatek na účtu stavebního spoření k 31. 12. 2023. Pokud výpis z účtu stavebního spoření vykazuje záporný zůstatek, je třeba uvedenou částku uhradit co nejdříve mimořádnou platbou na účet stavebního spoření!

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.

Vyhledávání...
Produkty
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Dotační poradenství
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Zvýhodněný úvěr Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 2 000 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 3 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby Dotace pro bytová družstva a SVJ
Chytrý běžný účet Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty Kalkulačky Ostatní finanční produkty Kariéra O nás Informace Dokumenty Pro média Internet servis