Výpis z účtu - překlenovací úvěr

Jméno a telefonické, příp. e-mailové spojení na vašeho finančního poradce.

Bankovní spojení pro zasílání plateb (číslo účtu/kód banky).

Číslo úvěrového účtu ve formátu IBAN.

Datum účtování

Datum účetního připsání či odepsání částky na úvěrovém účtu.

Popis transakce

Zkrácený popis účetní operace.

Bankovní spojení

Uvádí z jakého účtu či na jaký účet byla operace provedena.

Variabilní symbol

Údaj obsahující dohodnutou informaci pro příjemce (nepovinná náležitost platby).

Specifický symbol

Případná další identifikace platby (nepovinná náležitost platby).

Valuta

Datum dispozičního připsání či odepsání částky rozhodné pro výpočet úroků.

Počáteční zůstatek na úvěrovém účtu.

Zaúčtována platba splátky poukázané na úvěrový účet.

K posledními dni měsíce byl zaevidován běžný úrok, který je vypočten z jistiny, a to za dobu od posledního připsaného běžného úroku k ultimu předchozího měsíce do data přípisu dalšího úroku. Úrok byl na úvěrový účet připsán s valutou prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

Zaúčtována úhrada za vedení účtu, která je vypočtena za skutečnou dobu platnosti účtu, tj. od 1. 1. 2023 do konce daného čtvrtletí (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby podle tarifu příslušné smlouvy o stavebním spoření).

Konečný zůstatek na úvěrovém účtu k 31. 12. 2023.

Tabulka s přehledem konečného zůstatku dluhu k 31. 12. 2023. Podává přehlednou sumární informaci o konečném zůstatku na úvěrovém účtu v členění na:

  • nesplacená jistina úvěru – konečný zůstatek jistiny k datu výpisu z účtu činí 1 090 000,00 Kč, tj. čerpaná částka překlenovacího úvěru,
  • nesplacené úroky a náklady úvěru – konečný zůstatek příslušenství k datu výpisu z účtu činí 13 214,33 Kč a představuje předepsané běžné úroky a úhrady,
  • disponibilní prostředky – případný přeplatek evidovaný na úvěrovém účtu.

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.

Vyhledávání...
Produkty
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Dotační poradenství
Dotační poradenství Nové Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Zvýhodněný úvěr Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 2 000 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 3 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby Dotace pro bytová družstva a SVJ
Chytrý běžný účet Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty Kalkulačky Ostatní finanční produkty Kariéra O nás Informace Dokumenty Pro média Internet servis