Informace k výpisům

Potřebujete se dozvědět něco více o struktuře našich ročních výpisů účtů?

Přejít na informace k výpisům pro fyzické osoby

Při posunu myší nad informační ikonku

Vysvětlivka

Informační text k danému údaji.

se zobrazí vysvětlivka k danému údaji.

Výpis z účtu ze stavebního spoření

Číslo účtu/ kód banky

Bankovní spojení pro zaslání plateb.

IBAN

Číslo úvěrového účtu ve formě IBAN.

Datum účtování

Datum účetního připsání či odeslání částky na úvěrovém účtu.

Valuta

Datum dispozičního připsání či odeslání částky, rozhodné pro výpočet úroků.

Bankovní spojení

Uvádí z jakého účtu či na jaký účet byla operace provedena.

Variabilní symbol

Údaj obsahující dohodnutou informaci pro příjemce (nepovinná náležitost platby).

Specifický symbol

Případná další identifikace platby (nepovinná náležitost platby).

Příslušenství

Obsahuje úroky a úhrady, resp. náklady úvěru.

Počáteční zůstatek

Počáteční zůstatek na úvěrovém účtu.

Splátka

Zaúčtovaná platba splátky poukázané na úvěrový účet.

Úrok

K poslednímu dni zaevidovaný úrok, který je vypočten z jistiny, a to za dobu od posledního připsání úroku k ultimu předchozího měsíce do data přípisu dalšího úroku. Úrok byl na úvěrový účet připsán s valutou prvního dne následujícího kalendářního měsíce.

Úhrada správa úvěru

Předpis úhrady za správu úvěru, která je vypočtená za skutečnou dobu platnosti účtu, tj. od 1.1.2022 do konce daného čtvrtletí (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby). Tato úhrada je splatná následující měsíc po předpisu.

Rozúčtování splátky

Představuje rozdělení uhrazené splátky na úhradu jistiny a příslušenství (úroky).

Konečný zůstatek k 31.12.2022

Konečný zůstatek na úvěrovém účtu k 31.12.2022.

Nesplacená jistina

Konečný zůstatek jistiny k datu výpisu z účtu činí 888 753,91 Kč.

Nesplacené úroky a náklady úvěru - příslušenství

Konečný zůstatek příslušenství k datu výpisu z účtu činí 200 Kč a představuje předepsané úhrady a úroky.

Disponibilní prostředky

Případný přeplatek evidovaný na úvěrovém účtu.

Z toho po splatnosti

Jistina, úroky, náklady úvěru, které nebyly uhrazeny v předepsaném termínu.

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.