Informace k výpisům

Potřebujete se dozvědět něco více o struktuře našich ročních výpisů účtů?

Přejít na informace k výpisům pro právnické osoby

Při posunu myší nad informační ikonku

Vysvětlivka

Informační text k danému údaji.

se zobrazí vysvětlivka k danému údaji.

Výpis z účtu ze stavebního spoření

Jméno a telefonické, příp. e-mailové spojení na vašeho finančního poradce.

Bankovní spojení pro zasílání plateb (číslo účtu/kód banky).

Číslo účtu stavebního spoření ve formátu IBAN.

Ukazatel zhodnocení, resp. Hodnotící číslo (dle tarifu příslušného smlouvy o stavebním spoření) – před lomítkem je minimální hodnota pro přidělení cílové částky, za lomítkem je uvedená dosažená hodnota k 31. 12. 2022

Datum účtování

Datum účetního připsání či odepsání částky na účtu stavebního spoření.

Popis transakce

Zkrácený popis účetní operace.

Bankovní spojení

Uvádí z jakého účtu či na jaký účet byla operace provedena.

Variabilní symbol

Údaj obsahující dohodnutou informaci pro příjemce (nepovinná náležitost platby).

Specifický symbol

Případná další identifikace platby (nepovinná náležitost platby).

Valuta

Datum dispozičního připsání či odepsání částky rozhodné pro výpočet úroků.

Počáteční zůstatek na účtu stavebního spoření.

Zaúčtována platba poukázaná na účet stavebního spoření.

Zaúčtována úhrada za vedení účtu, která je vypočtena za skutečnou dobu platnosti účtu, tj. od 1. 1. 2022 do konce daného čtvrtletí (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby podle tarifu příslušné smlouvy o stavebním spoření).

Státní podpora za rok 2021, která byla poskytnuta Ministerstvem financí ČR. Státní podpora je na účet stavebního spoření připisována formou ročních záloh a může být vyplacena až po uplynutí zákonem stanovené vázací doby spoření spolu s uspořenou částkou.

Zaúčtována úhrada za zaslání výpisu z účtu účastníka (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby podle tarifu příslušné smlouvy o stavebním spoření).

Úrok vypočítaný z uspořené částky na účtu stavebního spoření. Úrok se ve prospěch účtu stavebního spoření připisuje jedenkrát ročně.

Od 1.1.2011 podléhají úroky ze stavebního spoření dani z příjmu.

Konečný zůstatek na účtu stavebního spoření k 31. 12. 2022. Pokud výpis z účtu stavebního spoření vykazuje záporný zůstatek, je třeba uvedenou částku uhradit co nejdříve mimořádnou platbou na účet stavebního spoření!

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.