Vlastní bydlení
raz dva

díky HYPOsplátce

RPSN 2,79 % ročně

Výhody HYPOsplátky

 • 1,79 % úrok

  S naší HYPOsplátkou vám nabízíme úrokovou sazbu už od 1,79 % ročně s pojištěním úvěru od Uniqa pojišťovny

  Vlastní bydlení si pořizujeme obvykle jednou, maximálně dvakrát za život. Je proto důležité správně vybrat nejlepší možný způsob financování.

 • minimální úspory

  Pro získání HYPOsplátky stačí mít naspořeno jen 10 % pořizovací ceny

  Chcete si pořídit vlastní bydlení, ale nemáte příliš naspořeno? Splnění svého snu nemusíte odkládat. Peníze vám půjčíme i v případě že máte naspořeno jen 10 % pořizovací ceny a více.

 • 30 let

  Vaše splátky lze rozložit až do časového horizontu 30 let

  Hledáte optimální model financování, který by příliš nezatížil váš rozpočet? Nastavte si výši měsíční splátky a tím i celkovou délku splácení podle potřeby. HYPOsplátku si můžete rozložit až na 30 let.

 • Odpočet daně

  Při financování nabízíme možnost odpočtu úroků od daňového základu

  Vzít si úvěr na bydlení může mít i své výhody. Nižší daňový základ patří bezesporu mezi ně.

 • Bez poplatku

  Smlouvu o úvěru vám vyřídíme bez poplatku za uzavření

Zjistěte, jak výhodná pro vás může HYPOsplátka být

300 000 Kč
5 000 000 Kč
min
max

Uvedené výpočty jsou pouze orientační. Pro závaznou nabídku kontaktujte nejbližšího poradce.

Reprezentativní příklad úvěru

REPREZENTATIVNÍ PŘÍKLAD ÚVĚRU HYPOSPLÁTKA s pojištěním úvěru od UNIQA pojišťovny ve výši 1 000 000 Kč na 360 měsíců při zůstatku na účtu stavebního spoření 6 759 Kč. Fáze překlenovacího úvěru: úroková sazba 1,79 % p.a. (pevná), 191 měsíčních splátek PÚ 1 500 Kč a 191 měsíčních vkladů 1 700 Kč. Fáze úvěru ze stavebního spoření: úroková sazba 2.99 % p.a. (pevná) a 169 měsíčních splátek SÚ 5 500 Kč. Úhrady: za uzavření smlouvy o stavebním spoření 10 000 Kč, za uzavření smlouvy o úvěru 0 Kč, za vedení účtu stavebního spoření 80 Kč/čtvrtletí, za vedení úvěrového účtu 90 Kč/čtvrtletí, za výpis z účtu stavebního spoření nebo úvěrového účtu 0 Kč, správní poplatek za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč. Celkem zaplatíte 1 555 823,45 Kč, RPSN 2,79 % p.a. Úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Výše nákladů spojených s oceněním nemovitosti a pojištěním nemovitosti se odvíjí od individuálně sjednaného produktu mimo RSTS. Z těchto důvodů není RSTS známa jejich výše a nejsou ve výpočtu zohledněny.

Měsíční splátka

--

Úroková sazba -- % s pojištěním úvěru od Uniqa pojišťovny

Mám zájem o úvěr

Co získáte investicí do vlastního bydlení?

 • Svobodu v úpravách bydlení podle svých vlastních představ
 • Nebudete se muset bát stálého růstu nájemného
 • Díky růstu cen nemovitostí jisté a bezpečné uložení investovaných peněz
 • Jistotu vlastní střechy nad hlavou
 • Díky růstu cen nemovitostí se váš majetek bude v čase zhodnocovat
 • Skvělé zajištění na stáří díky vlastním čtyřem stěnám

Nejčastější dotazy k REKOPŮJČCE

 • Musím úvěr HYPOsplátka nějak zajistit?

  Zobrazit odpověď

  Ano, tento úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti.

 • Po jakou dobu je garantovaná sjednaná úroková sazba?

  Zobrazit odpověď

  U úvěru HYPOsplátka je použita pevná úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny.

 • Jak dlouho můžu splácet úvěr ze stavebního spoření?

  Zobrazit odpověď

  Úver ze stavebního spoření můžete splácet po dobu až 30 let.

zobrazit další dotazy

Důležité informace k úvěrům

Jak probíhá proces poskytování úvěru?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru vázaní zástupci neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru samostatní zprostředkovatelé mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Je nutné u poskytovaného úvěru prokázat tzv. účelovost, co to vlastně znamená?

Všechny úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou účelově vázané a účel se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění.

Tzv. účelovost znamená, že peníze, které si půjčíte, můžete investovat pouze do zákonem definovaných bytových potřeb.

Je nutné úvěr HYPOsplátka nějak zajistit?

Úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

 

Pokud je úvěr zajištěn nemovitostí, je nutné předložit její odhad?

Nemovitá věc sloužící jako zajištění úvěru musí být oceněna obvyklou cenou nemovitosti stanovenou tržním oceněním dle zákona o oceňování majetku. Ke zpracování ocenění využívá RSTS výhradně odhadce evidované na seznamu externích odhadců. Ocenění nemovité věci zajišťuje klient.

Po jakou dobu je garantována sjednaná úroková sazba u překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření HYPOsplátka?

Pro fázi překlenovacího úvěru je použita pevně stanovená úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny. Pro fázi úvěru ze stavebního spoření je sjednána pevná úroková sazba po celou dobu jeho splácení.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Co se stane, když klient nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru?

Při nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může dojít k požadavku RSTS na:

 1. pozastavení čerpání úvěru
 2. jednorázové splacení celého dluhu
 3. účtování úroku z prodlení
 4. zaplacení smluvní pokuty

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

V případě, že by byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit v případě, že směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Máte zájem o HYPOsplátku?

Zavolejte nám 800 11 22 11 pondělí–pátek 8.00–18.00

Domluvte si schůzku

Děkujeme

Formulář byl úspěšně odeslán.

Najděte nejbližšího poradce

Najděte poradce ve svém kraji, nebo použijte vyhledávač poradenských míst a finančních poradců.

Mapa ČR Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Praha Karlovarský kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj