Informace k výpisům

Potřebujete se dozvědět něco více o struktuře našich ročních výpisů účtů?

Přejít na informace k výpisům pro právnické osoby

Při posunu myší nad informační ikonku

Vysvětlivka

Informační text k danému údaji.

se zobrazí vysvětlivka k danému údaji.

Potvrzení o úrocích

Částka úroků na Potvrzení o poskytnutém úvěru odpovídá úrokům, které byly skutečně zaplaceny za uvedené období. Tyto zaplacené úroky nejsou rovny součtu měsíčních předpisů úroků uváděných na výpisu z účtu překlenovacího úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření.

Částka úroků na Potvrzení o poskytnutém úvěru odpovídá úrokům, které byly skutečně zaplaceny za uvedené období. Tyto zaplacené úroky nejsou rovny součtu měsíčních předpisů úroků uváděných na výpisu z účtu překlenovacího úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření.

Účastníkem smlouvy o úvěru je osoba, která uzavřela smlouvu či dohodu o přistoupení k závazku nebo spoludlužník, který podepsal smlouvu o úvěru.

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.