Informace k výpisům

Potřebujete se dozvědět něco více o struktuře našich ročních výpisů účtů?

Přejít na informace k výpisům pro fyzické osoby

Při posunu myší nad informační ikonku

Vysvětlivka

Informační text k danému údaji.

se zobrazí vysvětlivka k danému údaji.

Výpis z účtu ze stavebního spoření

Číslo účtu/ kód banky

Bankovní spojení pro zaslání plateb.

IBAN

Číslo úvěrového účtu ve formě IBAN.

Valuta

Datum dispozičního připsání či odeslání částky, rozhodné pro výpočet úroků.

Datum účtování

Datum účetního připsání či odepsání částky na účtu stavebního spoření.

Počáteční zůstatek

Počáteční zůstatek na účtu stavebního spoření.

Vklad

Zaúčtovaná platba poukázaná na účet stavebního spoření.

Úhrada vedení účtu

Zaúčtovaná úhrada za vedení účtu, která je vypočtená za skutečnou dobu platnosti účtu, tj. od 1.1.2022 do konce daného čtvrtletí (ve výši dle platného Sazebníku úhrad za poskytované služby podle tarifu příslušné smlouvy o stavebním spoření).

Bankovní spojení

Uvádí z jakého účtu či na jaký účet byla operace provedena.

Variabilní symbol

Údaj obsahující dohodnutou informaci pro příjemce (nepovinná náležitost platby).

Specifický symbol

Případná další identifikace platby (nepovinná náležitost platby).

Úrok

Úrok vypočtený z uspořené částky na účtu stavebního spoření. Úrok se ve prospěch účtu stavebního spoření připisuje 1x ročně.

Daň z úroku

Úroky ze stavebního spoření podléhají dani z příjmu (týká se jen společenství vlastníků jednotek).

Konečný zůstatek ke dni 31.12.2022

Konečný zůstatek na účtu stavebního spoření k 31.12.2022. Pokud výpis z účtu stavebního spoření vykazuje záporný zůstatek, je třeba uvedenou částku uhradit co nejdříve mimořádnou platbou na účet stavebního spoření!

Pro rychlejší vyřízení Vašich dotazů si připravte a při komunikaci s námi uveďte číslo smlouvy o stavebním spoření, Vaše jméno, příjmení a datum narození.