Královský výnos
pro děti a mladé

akce platí jen
do 30. června 2018

Výhody našeho stavebka pro mladé

 • Celkový roční výnos
  až 4,06 %

 • Garantovaný úrok 1,5 %
  ročně
  minimálně na 6 let

 • pro všechny od narození
  do 25 let

 • státní podpora 10 % z vkladů,
  až 2 000 kč ročně

Kalkulačka Spořicího tarifu

500,-
1700,-
OPTIMUM
3000,-
6 let
12 let

Uvedené výpočty jsou pouze orientační. Výpočty nezahrnují úhrady dle sazebníku úhrad ani srážku daně. Pro závaznou nabídku kontaktujte nejbližšího poradce.

Naspoříte 143 726 Kč

Vlastní vklad 122 400 Kč
Státní podpora 13 066 Kč
Úroky 8 260 Kč

Chci začít spořit

Jak spoří čeští rodiče?

98 %

rodičů odkládá peníze svým dětem
do budoucna

1200 KČ

je průměrná měsíční částka, kterou
rodiče spoří

56 %

dospělých šetří potomkům
na stavebním spoření

jaký spořící produkt
využíváte pro své děti ?
Stavební spoření
56%
Spořící účet
21%
invest. životní pojistění
17%
podílový fond
8%
termínovaný vklad
3%
důchodové pojištění
3%
jiné
10%

Proč začít spořit vašim dětem?

 • Zabezpečíte své ratolesti a usnadníte jim start do života.
 • Stavebko je výhodné a bezpečné ukládání vašich peněz.
 • Během vázací doby můžete k naspořeným penězům získat až 19 000 Kč.
 • Děti mohou peníze v budoucnu využít na cokoliv, např. na studia nebo pořízení prvního bydlení.

Nejčastější dotazy ke spoření

 • Jak dlouho musím spořit a kdy můžu peníze vybrat?

  Zobrazit odpověď

  Spořit byste měli minimálně 6 let, což je tak zvaná vázací lhůta. Peníze můžete vybrat i dříve, přišli byste ale o veškerou připsanou státní podporu. Na ukončení spořicí smlouvy dítěte se musí shodnout oba rodiče. Pokud mezi nimi panuje shoda, není už nutná návštěva opatrovnického soudu, jako tomu bylo v minulosti.

 • Jak získat maximální výši státní podpory?

  Zobrazit odpověď

  Až 2 000 korun ročně získáte, pokud každý rok vložíte na účet stavebního spoření alespoň 20 000 korun. Tuto částku je nutné odeslat vždy do konce příslušného kalendářního roku.

 • Jaké jsou výhody spoření pro děti?

  Zobrazit odpověď

  Se stavebkem máte jistotu sjednané úrokové sazby po dobu minimálně 6 let. Vklady jsou dále pojištěné až do výše 100 000 EUR, jedná se tedy o bezpečný způsob ukládání vašich prostředků. Každý rok navíc můžete získat ke smlouvě státní podporu ve výši až 2 000 korun.

zobrazit další dotazy

Důležité informace k úvěrům

Jak probíhá proces poskytování úvěru?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru vázaní zástupci neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru samostatní zprostředkovatelé mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Je nutné u poskytovaného úvěru prokázat tzv. účelovost, co to vlastně znamená?

Všechny úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou účelově vázané a účel se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění.

Tzv. účelovost znamená, že peníze, které si půjčíte, můžete investovat pouze do zákonem definovaných bytových potřeb.

Pokud je úvěr zajištěn nemovitostí, je nutné předložit její odhad?

Nemovitá věc sloužící jako zajištění úvěru musí být oceněna obvyklou cenou nemovitosti stanovenou tržním oceněním dle zákona o oceňování majetku. Ke zpracování ocenění využívá RSTS výhradně odhadce evidované na seznamu externích odhadců. Ocenění nemovité věci zajišťuje klient.

Co se stane, když klient nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru?

Při nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může dojít k požadavku RSTS na:

 1. pozastavení čerpání úvěru
 2. jednorázové splacení celého dluhu
 3. účtování úroku z prodlení
 4. zaplacení smluvní pokuty

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

V případě, že by byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit v případě, že směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Máte zájem o spořicí tarif pro mladé?

Zavolejte nám 800 11 22 11 pondělí–pátek 8.00–18.00

Domluvte si schůzku

Děkujeme

Formulář byl úspěšně odeslán.

Najděte nejbližšího poradce

Najděte poradce ve svém kraji, nebo použijte vyhledávač poradenských míst a finančních poradců.

Mapa ČR Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Praha Karlovarský kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj