Co se aktuálně nejvíce diskutuje v souvislosti se stavebním spořením?

Připravili jsme pro vás přehledný soubor otázek a odpovědí ke stavebnímu spoření, které se v současné době nejvíce diskutují – zobrazit dokument.

Úvěrová kalkulačka

REKOPŮJČKA A DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ:

Spočítejte si s naší kalkulačkou úvěru (REKOPŮJČKA, DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ), na jakou výši úvěru dosáhnete, jakou můžete získat úrokovou sazbu a kolik bude činit vaše měsíční splátka.

Přemýšlíte o půjčce a nevíte, jak by vypadala? Spočítejte si, jaký minimální příjem musíte na danou výši mít, jaká bude úroková sazba a jak vysoké budou splátky. Naše kalkulačka vám poradí s dobou splatnosti i s pojištěním.

HYPOSPLÁTKA:

Spočítejte si, na jakou výši úvěru dosáhnete, jakou můžete získat úrokovou sazbu a kolik bude činit vaše měsíční splátka.

Přemýšlíte o půjčce a nevíte, jak by vypadala? Spočítejte si, jaký minimální příjem musíte na danou výši mít, jaká bude úroková sazba a jak budou vysoké splátky. Naše kalkulačka vám poradí s dobou splatnosti, pojištěním i s potřebnou hodnotou nemovitosti.

Roční úroková sazba

Úroková sazba se zpravidla udává v procentech za rok (% p. a., tedy roční úroková sazba) a může být fixní (neměnná) nebo plovoucí (pohyblivá). Fixní úroková sazba je mnohem častější a její výše je tedy předem dána. Čím nižší úrokovou sazbu na úvěru máte, tím pomaleji narůstá dlužná částka. To ale neznamená, že je úvěr levný. Celkovou cenu úvěru vyjadřuje údaj RPSN (roční procentní sazby nákladů), který kromě úrokové sazby zohledňuje i další výdaje spojené s úvěrem, jako např. poplatky za vyřízení, za vedení úvěrového konta a podobně.

Jaká je výše úrokové sazby?

Výše úrokové sazby je udávána především sazbami, které vyhlašuje Česká národní banka, délkou úvěru nebo fixací a v neposlední řadě i rizikovým hodnocením klienta. Velmi často se plete úroková sazba a úrok. Úrok vyjadřuje navýšení dluhu v korunách, ne v procentech.

Předhypoteční úvěr a jak funguje?

Předhypoteční úvěr je krátkodobý účelový úvěr, který vám pomůže s financováním bydlení v situaci, kdy nemáte k dispozici nemovitost k zajištění úvěru a ke kupované nemovitosti nelze zřídit zástavní právo. Nejčastěji se využívá při koupi družstevního bydlení, koupi nemovitosti v dražbě nebo privatizaci obecních bytů apod.

Jak funguje předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr využijete tehdy, když nemáte možnost zajištění úvěru kupovanou ani jinou nemovitostí. Tento typ úvěru se poskytuje nejčastěji na 24 měsíců. Do této doby musíte zřídit zástavní právo k nemovitosti. Předhypoteční úvěr se poté změní na klasický.

U předhypotečního úvěru musíte počítat s vyšší úrokovou sazbou a zpravidla se po dobu čerpání předhypotečního úvěru splácí pouze úroky. Po přechodu na klasický úvěr se sníží i úroková sazba a ve splátce je již zahrnuta i jistina.

Na co lze využít stavební spoření?

Finanční prostředky naspořené ve stavebním spoření můžete využít na cokoliv. Jelikož se jedná o vámi nastřádané peníze, nelze nijak omezit jejich použití. Můžete pomocí těchto peněz financovat své bydlení, studia, nové auto nebo si naspořené peníze dále zhodnocovat v jiném spořicím nebo investičním produktu. I když je velmi rozšířen mýtus, že peníze musíte použít na bydlení, můžete s nimi dělat cokoliv. Tento mýtus nejspíše vznikl, protože při úvěru ze stavebního spoření již tak volné ruce nemáte.

Pokud získáváte finanční prostředky z úvěru ze stavebního spoření, ať už řádného nebo překlenovacího, musíte doložit jejich účel. Zákon o stavebním spoření jasně vymezuje účely, na které se může takový úvěr použít. Úvěr může být použit pouze na bytové potřeby, které jsou vymezeny v § 6 zákona č. 96/1993 Sb.:

- výstavba bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
- koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby,
- koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného domu nebo bytu,
- splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě,
- změna stavby, údržba stavby, nebo udržovací práce,
- vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě dědiců,
- úhrada za převod družstevního podílu,
- připojení bytového domu nebo rodinného domu k veřejným sítím,
- splacení úvěru nebo zápůjčky použitých na financování bytových potřeb.

Úvěr ze stavebního spoření tak lze použít nejen na koupi nemovitosti ale i na rekonstrukci. Velmi častým účelem je například rekonstrukce bytového jádra, změna nebytových prostor na bytové nebo koupě družstevního bytu. Můžete také financovat bytové potřeby svých blízkých, tedy dětí, vnoučat, rodičů a prarodičů, sourozenců a manžela nebo manželky. Stavební spořitelna bude posuzovat, zda využití finančních prostředků je dle zákona. Budete tedy muset účel prokázat například odhadem nemovitosti, doložením faktur nebo fotografií.

Kdy se platí daň z úroku?

Výnosy z úroků podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Nebojte se ale, že když si naspoříte například 100 000 Kč, budete platit daň z celé částky. Dani podléhají pouze připsané úroky, tedy jen to, co vám banka nebo spořitelna připíše na účet. Navíc částka, kterou vidíte na svém účtu, je zdaněna, protože daň se strhává již u banky. Úroky se daní na spořicích a běžných účtech, termínovaných vkladech i stavebním spoření. Státní příspěvky na stavebním spoření dani nepodléhají.

Dále se musí danit i výnosy z investic. V případě podílových listů se výnos nemusí danit, pokud je objem investice do 100 000 Kč nebo investice trvá déle než tři roky. Příjmy z držby dluhopisů nebo akcií, tedy přijatý kupon nebo dividenda, podléhají dani z příjmu ve výši 15 %.

Kde v internetovém bankovnictví najdu online sjednání stavebního spoření?

Stavební spoření sjednáte jednoduše v internetovém nebo mobilním bankovnictví. Stačí po přihlášení na hlavní liště kliknout na ikonu nákupního košíku, zvolit nabídku stavebního spoření a řídit se pokyny.

Je toto stavební spoření vhodné i pro děti?

Ano, je. Spojili jsme výhody klasického stavebního spoření a stavebního spoření do jednoho. Aktuálně mám jeden výhodný produkt pro všechny věkové kategorie bez rozdílu.

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Jaký je rozdíl mezi půjčkou a úvěrem?

Rozdíl mezi půjčkou a úvěrem je patrný zejména v zákonné rovině. Zatímco půjčka, přesněji zápůjčka, se řídí občanským zákoníkem (89/2012 Sb.) a jejím předmětem může být kromě peněz i jiná věc, úvěr se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru (257/2016 Sb.). Předmětem úvěru mohou být pouze finanční prostředky a může ho poskytovat pouze osoba s příslušnou licencí, například banka.

Pokud si jdete pro půjčku nebo úvěr do banky nebo stavební spořitelny, je to de facto totéž. I když můžete říci, že si jdete pro půjčku, vždy dostanete úvěr, který se bude řídit pravidly výše zmíněného zákona.

Co je úvěr?

Úvěr je finanční produkt, kterým se označuje poskytnutí peněžních prostředků ze strany věřitele ve prospěch dlužníka. Zároveň s poskytnutím peněžních prostředků je stanoven termín, kdy musí dlužník peníze vrátit věřiteli, a to i s případnými úroky.

Druhy úvěrů:
- Spotřebitelský úvěr,
- hypoteční úvěr,
- kontokorentní úvěr,
- překlenovací úvěr,
- revolvingový úvěr,
- konsolidační úvěr,
- investiční úvěr,
- lombardní úvěr,
- úvěr ze stavebního spoření.

Co je půjčka?

Půjčka, resp. zápůjčka, je právní vztah, jehož předmětem je přenechání určené věci věřitelem dlužníkovi. Dlužník se, podobně jako v případě úvěru, zavazuje vrátit věc stejného určení zpět věřiteli v dohodnutém termínu. Nemusí se přitom jednat pouze o peněžní prostředky, ale také o movité věci.

Jaké jsou úrokové sazby hypoték? Liší se od HYPOsplátky?

Úrokové sazby hypoték se v posledních letech pohybují kolem 4–6 %. Jaká bude úroková sazba hypoték záleží i na délce doby fixace a výši hypotéky. V případě HYPOsplátky od Raiffeisen stavební spořitelny můžete získat úrokovou sazbu od 5,39 % ročně.

Výše úrokových sazeb v čase je ovlivněna také inflací, druhem úvěru (hypotéka na bydlení, americká hypotéka, překlenovací úvěr a jiné), ale také vyčíslením LTV (loan to value, tedy poměr částky hypotéky a ceny nemovitosti) a naspořenými financemi.

 

Jaké jsou příčiny inflace?

Příčiny inflace mohou být jak na straně poptávky, tak i na straně nabídky. V případě inflace tažené poptávkou chtějí lidé více nakupovat a tím tlačí na zvýšení cen a následně také na vyšší mzdy. Inflace tažená nabídkou je zapříčiněna zdražením nákladů firem a to je tlačí na zvýšení cen zboží a služeb. Je také možné hovořit o setrvačné inflaci, která nastává tehdy, když výrobci předpokládají zdražení a dopředu tak zvyšují ceny.

Jaké jsou důsledky inflace?

Lze říci, že inflace má vesměs negativní důsledky. Nejvíce lze její dopady vidět na mzdách, kdy se tlačí na vyšší mzdy kvůli rostoucím cenám zboží. Krátkodobě se sice budeme těšit z vyšší mzdy, ale za

několik týdnů nebo měsíců si uvědomíme, že v důsledku vyšších cen jsme na tom vlastně stejně jako před jejím zvýšením.

Inflace se ale také promítá do vyšší míry nejistoty a vyšší úrokové sazby. Úroky se zvyšují, a tím zdražují i půjčky a hypotéky. Na druhou stranu ale inflace zvýhodňuje dlužníky, kterým díky vyšší mzdě usnadňuje splácení dluhů.

Jaká je státní podpora u stavebního spoření v roce 2023?

Státní podpora u stavebního spoření je v roce 2023 ve výši 10 % z vložené částky. Maximálně může státní podpora činit 2 000 Kč za rok. V praxi to znamená, že pokud vložíte na stavební spoření 20 000 korun ročně, obdržíte 2 000 Kč, pokud vložíte méně, státní podpora bude ve výši 10 % z ročního vkladu.

Kdy se připisuje státní podpora na stavební spoření?

Abyste získali státní příspěvek na stavební spoření je důležité dodržet tzv. vázací dobu, která trvá 6 let a po kterou není možné smlouvu vypovědět, aniž byste přišli o státní příspěvky. Nárok na státní podporu se váže na rodné číslo, takže i když budete mít založeno více stavebních spoření. podpora bude maximálně zmíněných 2 000 Kč pro jednu osobu.

Jaký je maximální státní příspěvek na stavební spoření?

Státní příspěvek na stavební spoření maximálně 2 000 Kč ročně pro jednu osobu. Pokud máte více účtu pro stavební spoření, maximální státní podpora může být vyplácena na všechny, u kterých je veden požadavek. Výše však bude vždy maximálně 2 000 Kč, resp. 10 % vkladu.

Jak zjistit, zda číslo účtu existuje?

Zjistit, zda dané číslo existuje, je možné například pomocí IBAN kalkulátoru nebo jiné aplikace. Pokud účet neexistuje, platba se vám automaticky vrátí zpět. Je však na místě vyčkat alespoň 2 až 4 dny, než začnete chybnou platbu řešit s bankou.

Jak zjistit majitele čísla účtu?

Poslali jste peníze na špatný účet a nevíte, jak zjistit, komu dané číslo účtu patří? Dle zákona o ochraně osobních údajů vám banka jméno majitele účtu poskytnout nemůže. Identifikační údaje lze od banky získat jen tehdy, prokážete-li, že jste utrpěli škodu v důsledku zadání chybného čísla účtu. Tento proces je ale složitý.

Někdy se také může stát, že vám banka v internetovém bankovnictví zobrazí jméno majitele účtu při zadání čísla účtu. Ve většině případů však jde o firmy nebo podnikatele zapsané v rejstříku.

Jak zjistit číslo účtu?

Přemýšlíte, jak zjistit číslo bankovního účtu, ať už své, nebo někoho jiného? Každý účet v bance má své číslo, podle kterého ho lze identifikovat. Každému klientovi ho přiřazuje banka a skládá se ze 4místného kódu banky (vždy na konci účtu za lomítkem) a samotného čísla účtu. Toto číslo potřebujete znát například pro mzdové účely nebo vyplácení jiných příjmů.

Jak zjistit číslo svého účtu?

Číslo svého účtu dostanete vždy na kartičce, kterou vám dá banka spolu se smlouvou. Pokud jste ji ale někde založili a nemůžete ji najít, číslo bankovního účtu zjistíte i ze samotné smlouvy. Dále ho najdete i na výpisech z banky nebo v internetovém bankovnictví.

Jak zjistit číslo cizího účtu?

Jestliže někomu potřebujete poslat platbu, ale neznáte číslo účtu příjemce, můžete ho zkusit vyhledat na internetu v příslušném rejstříku (zejména plátci DPH mají číslo účtu uvedeno například v obchodním rejstříku), nemusíte být ale pokaždé úspěšní. Nejlepším řešením je zeptat se na číslo účtu přímo příjemce a nespoléhat se na nalezené údaje.

Jak zjistit majitele čísla účtu?

Poslali jste peníze na špatný účet a nevíte, jak zjistit, komu dané číslo účtu patří? Dle zákona o ochraně osobních údajů vám banka jméno majitele účtu poskytnout nemůže. Identifikační údaje lze od banky získat jen tehdy, prokážete-li, že jste utrpěli škodu v důsledku zadání chybného čísla účtu. Tento proces je ale složitý.

Někdy se také může stát, že vám banka v internetovém bankovnictví zobrazí jméno majitele účtu při zadání čísla účtu. Ve většině případů však jde o firmy nebo podnikatele zapsané v rejstříku.

Co dělat, když jste udělali chybu při zadávání čísla účtu příjemce?

Může se stát, že při zadávání čísla účtu uděláte chybu. V takovém případě vám při řešení vzniklé situace pomůže banka – stačí transakci reklamovat u své banky a ta už majitele účtu kontaktuje s výzvou o zaslání peněz zpět na váš účet.

Jak zjistit číslo účtu z platební karty?

Bohužel neexistuje způsob, jak zjistit číslo účtu z karty. Platební karta totiž obsahuje jiné údaje a číslo karty není shodné s číslem účtu.

Jak zjistit, zda číslo účtu existuje?

Zjistit, zda dané číslo existuje, je možné například pomocí IBAN kalkulátoru nebo jiné aplikace. Pokud účet neexistuje, platba se vám automaticky vrátí zpět. Je však na místě vyčkat alespoň 2 až 4 dny, než začnete chybnou platbu řešit s bankou.

Jak zjistit číslo účtu z platební karty?

Bohužel neexistuje způsob, jak zjistit číslo účtu z karty. Platební karta totiž obsahuje jiné údaje a číslo karty není shodné s číslem účtu.

Jak zjistit číslo svého účtu?

Číslo svého účtu dostanete vždy na kartičce, kterou vám dá banka spolu se smlouvou. Pokud jste ji ale někde založili a nemůžete ji najít, číslo bankovního účtu zjistíte i ze samotné smlouvy. Dále ho najdete i na výpisech z banky nebo v internetovém bankovnictví.

Jak zjistit číslo cizího účtu?

Jestliže někomu potřebujete poslat platbu, ale neznáte číslo účtu příjemce, můžete ho zkusit vyhledat na internetu v příslušném rejstříku (zejména plátci DPH mají číslo účtu uvedeno například v obchodním rejstříku), nemusíte být ale pokaždé úspěšní. Nejlepším řešením je zeptat se na číslo účtu přímo příjemce a nespoléhat se na nalezené údaje.

Jak získat výpis z účtu?

Nevíte, jak získat výpis z bankovního účtu? Pokud vám ho banka pravidelně nezasílá poštou nebo elektronicky, najdete ho vždy v internetovém bankovnictví, odkud si ho můžete snadno stáhnout. Tamtéž máte možnost provést změnu v nastavení ohledně zasílání výpisů a zvolit si frekvenci i způsob zasílání výpisů z bankovního účtu.

Co dělat, když potřebujete výpis z účtu, který v internetovém bankovnictví nevidíte?

Některé banky zobrazují výpisy z účtu jen za určité období (např. za posledních 18 měsíců), přičemž starší výpisy získáte na některé z poboček.

Jak získat maximální výši státní podpory?

Až 2 000 korun ročně získáte, pokud každý rok vložíte na účet stavebního spoření alespoň 20 000 korun. Tato částka musí být připsána na účet stavebního spoření nejpozději do konce kalendářního roku.

Jak zhodnotit peníze 2020?

K základním způsobům, jak zhodnotit peníze, patří různé spořicí produkty. K těm nejoblíbenějším pak patří spořicí účty a termínované vklady. Oba produkty nabízejí jistotu toho, že o peníze nemůžeme přijít. Známe předem úrokovou sazbu, kterou dostaneme, a vklady jsou pojištěny až do výše 100 000 eur. U spořicího účtu jsou peníze téměř okamžitě k dispozici, u termínovaného je potřeba dodržet stanovenou dobu, po kterou na peníze nemůžete sáhnout (běžně 3 a více let). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné akceptovat nižší zhodnocení, které se pohybuje v desetinách, maximálně v jednotkách procent.

Velmi oblíbené je stavební spoření, které nabízí zajímavý výnos a nízké riziko. Velkou výhodou je možnost získání státního příspěvku, který činí až 2 000 Kč za rok. Garantované úročení vkladů společně se státní podporou tvoří celkový výnos až 3,7 % ročně. K tomu je ale potřeba stavební spoření vést alespoň 6 let a zvolit optimální nastavení. Nemůžete sice s prostředky volně nakládat, ale přesto se jedná o velmi výhodný a často využívaný způsob zúročení peněz. Stejně jako u vkladů na spořicích účtech jsou i zde peníze pojištěny až do 100 000 eur. Navíc můžete získat i zajímavý úvěr na bydlení.

Další možností je spoření přes doplňkové penzijní spoření, které také nabízí státní příspěvek, a navíc i daňové úlevy. Jedná se ale o dlouhodobý produkt, který slouží především pro zajištění na stáří. Je možné si vybrat z více nabízených investičních strategií. Státní příspěvek činí maximálně 230 Kč měsíčně a je potřeba spoření nastavit minimálně do 60 let věku.

Jak vypočítat úroky z půjčky?

Nevíte si rady, jak spočítat úrok? Výpočet úroků z půjčky nemusí být nijak složitý. Pokud známe výši úvěru, výši splátek a dobu splatnosti, je to velmi jednoduché. Nejdřív vynásobíme výši splátky počtem splátek, tím získáme celkovou zaplacenou částku. Pokud máme splatnost uvedenou v letech, musíme ji vynásobit 12 měsíci. Od této částky odečteme výši úvěru a získáme celkové úroky.

Příklad na výpočet úroků z půjčky:

Výše úvěru je 2 miliony Kč, doba splácení je 20 let a měsíční splátka činí 10 598 Kč.
Vynásobíme splátku počtem splátek, tedy 10 598 × 20 × 12.
Získáme celkovou zaplacenou částku 2 543 534 Kč.
Odečteme výši úvěru 2 000 000 Kč a získáme zaplacené úroky ve výši 543 534 Kč.

Pokud ovšem neznáme všechny tyto parametry, je to trochu složitější. Je podstatné si uvědomit, že splácení úvěru probíhá anuitně. To znamená, že každá splátka se dělí na úrok a úmor. Úmor je částka, která slouží k umořování dlužné jistiny, jinak řečeno snižuje výši dlužné částky. Úrok slouží k pokrytí aktuální výše úroku. Postupným splácením tedy dochází k tomu, že úroková část se snižuje a úmorová zvyšuje, zatímco celková výše splátky zůstává stejná. Díky tomu dochází ke stále rychlejšímu umořování dlužné jistiny.

Na výpočet úroku je vzorec, který snadno najdete  na internetu – zde najdete i několik online kalkulaček, které výše zmíněné vypočítají za vás. Stačí jen zadat parametry, jako je výše úvěru, splatnost a úroková sazba. Pokud si to chcete zkusit sami, zvládnete výpočet úroků z půjčky i v Excelu.

Jak vybrat peníze ze stavebního spoření?

Ve většině případů není možné vybrat ze stavebního spoření pouze část peněz. Je nutné stavební spoření ukončit. Pak už záleží jen na vás, zda jste ochotni zaplatit penále za urychlený výběr nebo počkáte na uplynutí výpovědní lhůty. Ta je obvykle stanovena na 3 měsíce a začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po tom, kdy jste podali výpověď smlouvy. Můžete také počkat na uplynutí vázací doby stavebního spoření.

Minimální doba spoření čili vázací doba je 6 let. Toto období je stanoveno zákonem a jeho dodržení je jednou z podmínek pro získání státní podpory. Během této doby nemůžete disponovat prostředky na svém učtu stavebního spoření.

Po uplynutí vázací doby můžete naspořené prostředky vybrat, případně pokračovat ve spoření. Stavební spoření lze zrušit i před uplynutím vázací doby, v takovém případě ale přijdete o státní podporu a pravděpodobně budete platit penále.

Jak vložit peníze na účet?

Pokud chcete vložit peníze na svůj účet, máte několik možností:
- vklad přes bankomat, resp. vkladomat,
- vklad na hotovostní přepážce v bance,
- vklad přes internetové bankovnictví (v tomto případě jde o bezhotovostní převod).

Jak vložit peníze na účet přes bankomat?

Takzvanými vkladomaty dnes disponuje několik bank v ČR. Pomocí vkladomatu lze vkládat peníze na svůj účet, na účet ke kartě a také na jiný účet u dané banky. Bankomaty, které umožňují vklad hotovosti na účet, se od běžného bankomatu odlišují pouze další funkcí. Nejbližší vkladový bankomat lze najít pomocí bankovní aplikace nebo na internetu.

Postup vkladu není složitý – do bankomatu vložíte platební kartu a zadáte PIN, načež vyberete možnost vkladu v hotovosti. Při vkládání hotovosti do vkladomatu se vždy řiďte pokyny na obrazovce, vkládejte urovnané bankovky bez spon. Následně stačí transakci potvrdit a máte hotovo. Vklad by se vám měl na účet připsat již v daný den.

Jak vložit peníze na účet v zahraničí?

Možnost vkladu hotovosti na účet vedený v zahraničí se u jednotlivých bank liší, některé jej neumožňují, jiné za poplatek a další jen v případě, že jste jejím klientem. Vkladomaty tuto možnost neumožňují. Nejjednodušší je tak provést převod prostřednictvím internetového bankovnictví pomocí mezinárodního platebního styku nebo SEPA (Single Euro Payments Area) platby, která slouží ke zrychlenému převodu peněz v rámci členských zemí EU a 6 dalších, které jsou v Evropském sdružení volného obchodu.

Jak ukončit stavební spoření?

Ukončit stavební spoření lze výpovědí ze smlouvy po uplynutí vázací doby či před tím.

Jak ukončit stavební spoření po uplynutí vázací doby?

Nejjednodušší způsob, jak ukončit stavební spoření, je počkat na uplynutí vázací doby, která podle zákona činí 6 let. Dodržení této doby spoření je také zároveň jednou z podmínek pro získání státní podpory stavebního spoření. Po uplynutí vázací doby je možné získat peníze ze stavebního spoření nejdříve za 3 měsíce, což je výpovědní lhůta v případě, že se rozhodnete smlouvu ukončit a ve spoření nepokračovat.

Smlouvu lze k datu uplynutí vázací doby ukončit kdykoliv během jejího trvání.

Výpovědní lhůta u stavebního spoření začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po tom, ve kterém jste smlouvu ukončili. Pokud budete chtít získat prostředky ze stavebního spoření dříve, můžete požádat o zkrácení výpovědní lhůty, tento úkon je ale často zpoplatněn. Zkrácení výpovědní lhůty může být také podmíněno uzavřením nové smlouvy.

Jak ukončit stavební spoření před uplynutím vázací doby?

Ukončit stavební spoření je možné i před uplynutím 6leté vázací doby. Je však na místě si takovýto krok opravdu dobře promyslet a zvážit, zda by nebylo vhodnější spoření pouze přerušit. Poplatky za předčasné ukončení stavebního spoření se pohybují mezi 0,5 a 1 % z cílové částky. Navíc také přijdete o státní podporu stavebního spoření, a to i o již připsané zálohy. I v tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce.

Jak spořit peníze?

Rádi byste si odkládali peníze na nečekané události, dovolenou nebo nové auto, ale nevíte, jak nejlépe spořit? Na trhu je dnes široká nabídka produktů, se kterými vám spoření půjde od ruky. Mezi nejoblíbenější spořicí metody patří spořicí účet, termínované vklady, stavební spoření a penzijní spoření.

Stavební spoření

Oblíbený způsob akumulace prostředků určených primárně na zajištění budoucího bydlení představuje stavební spoření. Jeho výhodou je vysoké zhodnocení a příspěvek od státu ve výši 10 % ročního vkladu (maximálně však 2 000 Kč ročně). Jednou z podmínek pro získání státní podpory ale je, že musíte spořit alespoň 6 let. Po uplynutí této doby můžete peníze využít na cokoliv.

Výhodou je také možnost čerpání úvěru ze stavebního spoření (po dosažení určité výše ze stanovené cílové částky).

Spořicí účet

Spořicí účet představuje oblíbený způsob, jak spořit na nečekané výdaje. Stačí si na něj pravidelně posílat část výplaty. Jistě je to lepší způsob než nechávat peníze ležet na běžném účtu, kde vás lákají k utrácení, protože víte, že je máte vždy po ruce.

Tento produkt je rovněž rychlou a bezpečnou variantou pro uložení financí. Úroková sazba spořicích účtů se pohybuje mezi 1 a 2 %. Výhodou je, že peníze můžete z účtu kdykoliv vybrat a použít.

Termínovaný vklad

Termínované vklady mají na rozdíl od spořicích účtů vyšší úrokovou sazbu, peníze však po danou dohodnutou dobu nemůžete z účtu vybrat. Úroková sazba bývá kolem 2 až 3 % v závislosti na výši vámi vložené částky. Předčasný výběr je za poplatek, který se liší u každé banky.

Tento způsob spoření je ideální pro konzervativní klienty, kteří vědí, že peníze po určitou dobu nebudou potřebovat, a chtějí garantovanou úrokovou sazbu po dobu vkladu, která nejčastěji činí 3, 5 nebo i více let.

Penzijní spoření

Oblíbený způsob spoření na důchod a stáří, to je penzijní spoření, které vaše peníze zhodnocuje úrokovou sazbou ve výši zhruba 2 až 3 %. Máte také možnost získat státní příspěvek ve výši maximálně 2 760 Kč ročně. Navíc si naspořenou částku můžete odečíst z daní.

Penzijní spoření je skvělý způsob, jak si užít stáří a důchod bez zbytečných starostí s penězi. Spořit můžete začít už dnes.

Jak spořit na důchod?

Rádi byste si užili stáří naplno a bez zbytečných starostí, ale nevíte, jak si spořit na důchod? Finanční rezervu neřešte na poslední chvíli a spořit začněte hned. Spořte pravidelně a dlouhodobě, čím později začnete, tím více peněz bude potřeba odkládat.

Kolik naspořit na důchod?

Ideální částka na důchod je pro každého jiná, pomocí jednoduché pomůcky můžete zjistit, jak vysoká je ta vaše: od svého současného příjmu odečtěte částku svého budoucího důchodu. Výsledná částka se rovná propadu příjmu, který budete potřebovat dorovnat.

Příklad:

Pokud máte čistou mzdu 20 000 Kč měsíčně a důchod vám bude vyměřen ve výši 14 000 Kč, činí propad 6 000 Kč. Tento propad pak násobte 12 měsíci roku a následně předpokládanou dobou, kterou v důchodu strávíte (průměrně to může být 20 a více let). Vycházíme-li z uvedeného příkladu, pak na důchod budete potřebovat naspořit asi 1,5 milionu Kč.

Čím později se spořením začnete, tím víc peněz si budete muset odkládat, abyste na svou vypočtenou částku dosáhli. Někteří odborníci radí pravidelně odkládat zhruba 10 % příjmů.

Vyberte si správné spoření

Důležitou roli hraje výběr správného důchodového spoření a s tím vám vždy pomůže finanční poradce, který vám nejen doporučí vhodný produkt, ale také poradí, kolik a jak spořit na důchod. Klienti dnes často volí doplňkové penzijní spoření nebo investice. Penzijní spoření vám také dává možnost se rozhodnout, zda budete chtít své peníze investovat (například do dluhopisů nebo akcií). Máte také možnost získat státní podporu, a to minimálně 300 Kč měsíčně, a odečíst si částky na spoření ze základu daně až do výše 24 000 Kč.

Jak spořit dětem?

Chcete zaopatřit své potomky a přemýšlíte, jak spořit dítěti, aby jeho vstup do dospělosti byl jednodušší? Na výběr máte z několika možností, k těm nejoblíbenějším patří stavební spoření, investování nebo penzijní spoření pro děti. V tomto případě je ale nutné zohlednit také inflaci, která se v dlouhém časovém horizontu projeví na hodnotě peněz.

Stavební spoření pro děti je nejčastěji využívanou možností, jak spořit dítěti. Nepodstupujete žádné riziko, peníze se zhodnocují úrokovou sazbou, která dosahuje 2 až 3 %, a navíc máte možnost získat státní příspěvek ve výši 10 % z ročního vkladu (maximálně však 2 000 Kč ročně). Spořit ale musíte minimálně 6 let. Po uplynutí této doby je možné ve spoření dále pokračovat nebo peníze vybrat a použít na cokoliv.

Investice jsou oproti spoření mnohem výnosnější, ale často s sebou nesou i vyšší riziko, že o vložené prostředky přijdete. Oblíbenou formou spoření dětem jsou přitom investice do podílových fondů. Investovat můžete podle 3 strategií: konzervativní, vyvážená a dynamická, které se liší výší zhodnocení (konzervativní má zhodnocení až 3 % ročně, vyvážená až 5 % ročně a dynamická až 8 % ročně).

Doplňkové penzijní spoření je ideálním způsobem, jak šetřit dětem na budoucnost a na důchod. Funguje podobně jako stavební spoření a také máte možnost získat státní podporu. Ta dosahuje maximálně 2 760 Kč ročně (při minimálním vkladu 1 000 Kč). Výhodou je, že k většině peněz se váš potomek dostane opravdu až v důchodovém věku 60 let. Dříve si může vybrat pouze 30 % z vložené částky, a to až po dosažení 18 let.

Jak se počítá inflace?

Inflace se počítá na základě indexu spotřebitelských cen nebo také indexu cen výrobců či deflátoru HDP.

Podle indexu spotřebitelských cen je to nejjednodušší, jelikož se měsíčně porovnávají ceny daného tržního koše výrobků a služeb (obsahuje asi 700 různých statků, které reprezentují domácnost a její náklady). Míru inflace tak zjistíme pohybem cen daného tržního koše.

Výpočet pomocí indexu cen výrobců je téměř stejný jako v případě spotřebitelských cen, jen s tím rozdílem, že je založen na cenách komodit, které zahrnují ceny potravin, produkty těžebního a zpracovatelského průmyslu.

Deflátor HDP je pro výpočet míry inflace nejkomplexnější, jelikož vyjadřuje operuje s poměrem nominálního HDP (který je ohodnocen běžnými cenami sledovaného roku) a reálného HDP (který je ohodnocen stálými cenami základního roku). Tento výpočet je ale značně komplikovaný a v praxi se s ním příliš často nesetkáme.

Jak prodat byt s hypotékou?

Nemovitost je možné prodat i tehdy, když je zatížena hypotékou. Není to nijak složitý proces a podobný typ prodeje je zcela běžný.

Jak funguje prodej bytu s hypotékou?

Mnoho lidí odradí od koupě vysněného bydlení skutečnost, že je zatížena hypotékou. To ale není žádný problém, tento model se často řeší tak, že z prodeje je následně uhrazen zbývající dluh na hypotéce. Kupní cena je zajištěna u notáře (případně advokáta), jde o úschovu peněz, a dlužná částka se bance převede po novém vkladu do katastru. Zbývající částka pak připadne prodávajícímu.

Odpověď na otázku, jak prodat byt zatížený hypotékou někomu, kdo má v úmyslu jeho koupi financovat také prostřednictvím hypotéky, je poněkud složitější. Celý proces prodeje se v takovém případě prodlužuje, jelikož v něm figurují dvě zástavní práva. Banka prodávajícího se zástavního práva vzdá až po splacení dlužné částky, načež se na její místo dostane banka kupujícího jakožto jediný věřitel.

Kupující má možnost vzít si hypotéku u stejné banky jako prodávající a v takovém případě dojde pouze ke změně vlastníka nemovitosti. Kupující také může převzít hypotéku prodávajícího se všemi dohodnutými podmínkami (není přitom možné sjednat si lepší podmínky, než měl prodávající). Aktuální výše hypotéky se pak odečte z kupní ceny a rozdíl se připíše na účet prodávajícího. Převzetí hypotéky ale není možné v případě, že prodávající čerpá úvěr ze stavebního spoření.

Jak postupovat při prodeji bytu s hypotékou?

Postup prodeje bytu zatíženého hypotékou není složitý:

1) Informujte banku o prodeji.
2) Požádejte o vyčíslení zůstatku ke dni splacení hypotéky.
3) Požádejte o souhlas se vstupem nového zástavního práva k nemovitosti.
4) Uzavřete kupní smlouvu.
5) Podejte návrh na vklad nového zástavního práva k nemovitosti.
6)Podejte návrh na zápis kupujícího jakožto nového vlastníka do katastru nemovitostí.
7) Původní banka pak podá návrh na výmaz ze zástavního práva a její místo zaujme banka kupujícího.
8) A prodej je hotov.

Sankce za předčasné splacení

Prodávající by si měl u banky, u které má sjednanou hypotéku, vždy ověřit možnosti a výši sankcí za předčasné splacení hypotéky. Vhodné je načasovat prodej na konec fixačního období, za předčasné splacení pak nezaplatíte ani korunu. V opačném případě vás sankce nemine, její výše se liší podle jednotlivých bank (u hypoték sjednaných po roce 2016 se poplatek za předčasné splacení pohybuje v řádu stovek korun).

Jak nejlépe zhodnotit peníze?

Jak nejlépe zhodnotit peníze?

Zhodnocení peněz můžeme dosáhnout pomocí spoření nebo investování. Můžeme zhodnocovat již našetřené peníze, nebo postupně odkládat pomocí pravidelného spoření. Je potřeba si uvědomit, že peníze, které nejsou nijak zhodnocovány, postupně ztrácejí na hodnotě – jinak řečeno, s postupem času si za stejnou částku pořídíme stále méně. Říká se tomu inflace, a v roce 2020 se pohybuje okolo 3 % ročně.

Jak zhodnotit peníze 2020?

K základním způsobům, jak zhodnotit peníze, patří různé spořicí produkty. K těm nejoblíbenějším pak patří spořicí účty a termínované vklady. Oba produkty nabízejí jistotu toho, že o peníze nemůžeme přijít. Známe předem úrokovou sazbu, kterou dostaneme, a vklady jsou pojištěny až do výše 100 000 eur. U spořicího účtu jsou peníze téměř okamžitě k dispozici, u termínovaného je potřeba dodržet stanovenou dobu, po kterou na peníze nemůžete sáhnout (běžně 3 a více let). Vzhledem k těmto podmínkám je nutné akceptovat nižší zhodnocení, které se pohybuje v desetinách, maximálně v jednotkách procent.

Velmi oblíbené je stavební spoření, které nabízí zajímavý výnos a nízké riziko. Velkou výhodou je možnost získání státního příspěvku, který činí až 2 000 Kč za rok. Garantované úročení vkladů společně se státní podporou tvoří celkový výnos až 3,7 % ročně. K tomu je ale potřeba stavební spoření vést alespoň 6 let a zvolit optimální nastavení. Nemůžete sice s prostředky volně nakládat, ale přesto se jedná o velmi výhodný a často využívaný způsob zúročení peněz. Stejně jako u vkladů na spořicích účtech jsou i zde peníze pojištěny až do 100 000 eur. Navíc můžete získat i zajímavý úvěr na bydlení.

Další možností je spoření přes doplňkové penzijní spoření, které také nabízí státní příspěvek, a navíc i daňové úlevy. Jedná se ale o dlouhodobý produkt, který slouží především pro zajištění na stáří. Je možné si vybrat z více nabízených investičních strategií. Státní příspěvek činí maximálně 230 Kč měsíčně a je potřeba spoření nastavit minimálně do 60 let věku.

Jak nejlépe investovat peníze?

Vyšší zhodnocení peněz, resp. vyšší výnos, můžete získat investováním. Počítejte však i s vyšším rizikem ztráty. Jak nejlépe investovat? Výhodné je například investování do podílových fondů. V závislosti na zvolené strategii může investice dosahovat výnosu i okolo 10 %. Nejvyšší zhodnocení nabízejí akciové fondy, u kterých je ale výrazné riziko kolísání hodnoty. Dluhopisové a smíšené fondy dosahují nižšího výnosu, ale zároveň i méně kolísají. Nejbezpečnější jsou fondy peněžního trhu, které ale přináší výnos jen ve výši několika procent ročně. U podílových fondů nikdy není zhodnocení jisté a může dosahovat i záporných hodnot. Pomocí pravidelného a dlouhodobého investování a vhodné diverzifikace (rozložení investic) je možné tato rizika výrazně snížit. Pokud nejste v investicích zkušeným profesionálem, rozhodně je lepší se poradit s odborníkem a nepouštět se do zbrklých a na první pohled líbivých investic.

Jak nejlépe investovat peníze?

Vyšší zhodnocení peněz, resp. vyšší výnos, můžete získat investováním. Počítejte však i s vyšším rizikem ztráty. Jak nejlépe investovat? Výhodné je například investování do podílových fondů. V závislosti na zvolené strategii může investice dosahovat výnosu i okolo 10 %. Nejvyšší zhodnocení nabízejí akciové fondy, u kterých je ale výrazné riziko kolísání hodnoty. Dluhopisové a smíšené fondy dosahují nižšího výnosu, ale zároveň i méně kolísají. Nejbezpečnější jsou fondy peněžního trhu, které ale přináší výnos jen ve výši několika procent ročně. U podílových fondů nikdy není zhodnocení jisté a může dosahovat i záporných hodnot. Pomocí pravidelného a dlouhodobého investování a vhodné diverzifikace (rozložení investic) je možné tato rizika výrazně snížit. Pokud nejste v investicích zkušeným profesionálem, rozhodně je lepší se poradit s odborníkem a nepouštět se do zbrklých a na první pohled líbivých investic.

Jak na předčasné splacení úvěru?

Každý klient má právo na předčasné splacení úvěru – ovšem ne vždy je to zdarma. V případě, že úvěr splatíte na konci období, na které je sjednána úroková sazba (tzv. fixace), je splacení celého úvěru nebo libovolné části zcela zdarma. Stejně tak je možné úvěr zdarma doplatit v případě úmrtí, dlouhodobé nemoci a invalidity klienta nebo jeho manžela/partnera. Dále je možnost každý rok ve výročí úvěru splatit až 25 % z poskytnuté výše – tzv. mimořádná splátka úvěru.

V případě vyšší mimořádné splátky, nebo pokud nemůžeme uplatnit splacení zdarma, má banka nebo stavební spořitelna právo na tzv. účelně vynaložené náklady. Pokud žádáte o úvěr, musíte obdržet informaci o výpočtu těchto nákladů.

Mimořádná splátka úvěru a poplatky za předčasné splacení úvěru

V případě, že chcete úvěr splatit předčasně, potřebujete nejdříve žádost o vyčíslení zůstatku úvěru. Zjistíte tak, kolik přesně vám z úvěru zbývá doplatit a následně můžete podat žádost o předčasné splacení.

Pokud jste se předem s bankou nedohodli na možnosti kdykoliv a bez oznámení provádět mimořádné splátky, je potřeba informovat věřitele o vašem záměru provést mimořádnou splátku, v opačném případě vás mohou čekat sankce za předčasné splacení úvěru – ty stanovuje banka.

Jak je definována celková výše spotřebitelského úvěru?

Celková výše spotřebitelského úvěru je definovaná jako souhrn všech nákladů, které jsou spotřebiteli k dispozici a které bude za úvěr platit.

RPSN, tedy celkové náklady spotřebitelského úvěru, je ze zákona povinné uvádět u každého úvěru. Slouží zejména k porovnání úvěrů různých subjektů, přičemž platí, že čím nižší RPSN, tím levnější úvěr je.

Jak hospodařit s penězi?

Finanční rezervu by měl mít vytvořenou každý z nás. Ne všichni ale vědí, jak správně hospodařit s penězi, aby si takovou rezervu dokázali vytvořit. K dispozici byste přitom měli mít rezervu alespoň ve výši 3, nejlépe 6 měsíců. Vytvořit si finanční rezervu není nic těžkého, důležitou roli hraje zejména pravidelnost.

Jak správně hospodařit s penězi?

Abyste se naučili hospodařit s penězi a vytvořit si finanční rezervu, měli byste se ze všeho nejdříve podívat na výši svých příjmů a výdajů. Pak se zaměřte na zbytné výdaje, zjistěte, kolik utratíte za jídlo v restauracích, kolik za zbytečné předplatné, kolik za nové oblečení nebo kávu. Odpovězte si na otázku, zda jsou pro vás tyto výdaje opravdu nutností a zda by nebylo lepší je přehodnotit.

Výdaje rozdělte na zbytné a nezbytné. Ze seznamu pak škrtněte vše, co nepotřebujete nebo nevyužíváte, například předplatné časopisu, který nečtete, online videotéku filmů, které nesledujete, nebo jiné streamovací služby. Stejně tak se zkuste zamyslet, zda by se vám nevyplatilo začít si vařit a na oběd do restaurace zajít jen jednou v týdnu. A opravdu se neobejdete bez každodenní kávy z kavárny? Škrtnutí a omezení těchto výdajů vám pomůže udělat si ve financích konečně pořádek.

Začněte spořit

Téma hospodaření s penězi často otevírá otázku toho, jak rozdělit svůj příjem. Doporučuje se pravidlo 50 : 20 : 30, tedy rozdělení příjmů na tři části, a to na nutné výdaje, na úspory a následně na další potřeby.

Abyste si vytvořili potřebnou rezervu, začněte spořit. Ušetřené peníze za obědy a kávu si odkládejte na jiný účet určený ke spoření. Spořit můžete na spořicím účtu. Pokud se chcete zajistit na budoucnost, zkuste penzijní nebo stavební spoření.

Po naspoření finanční rezervy můžete své peníze zhodnotit investováním, ať už budete investovat pravidelně menší částky do podílových fondů, akcií či cenných papírů, nebo zariskujete s jednorázovou investicí a vyšším výnosem i rizikem.

Jak funguje stavební spoření?

Stavební spoření nabízí možnost si spořit s atraktivním zhodnocením a zároveň získat úvěr na bydlení.

Stavební spoření se dělí na dvě části – spořicí a úvěrovou. Ukládání prostředků na stavební spoření je jednou z nejoblíbenějších možností zhodnocení financí. Při pravidelném spoření, ať už měsíčně nebo s jinou frekvencí, jsou vklady úročeny a je poskytována státní podpora. Státní podporu je možné čerpat ve výši 10 % z vložené částky, maximálně však 2 000 Kč.

Abyste mohli čerpat státní podporu, je nutné dodržet tzv. vázací dobu, která trvá 6 let, nebo využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud je stavební spoření vypovězeno dříve, není na vyplacení státní podpory nárok. Stavební spoření zaniká buď výpovědí od klienta nebo přidělením úvěru ze stavebního spoření.

Je možné čerpat řádný úvěr ze stavebního spoření, který garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu splácení, a je možné jej kdykoliv splatit. Druhou variantou je překlenovací úvěr ze stavebního spoření, který se poskytuje do doby, dokud klient nesplňuje podmínky pro přidělení řádného úvěru.

Jak funguje překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření slouží k překlenutí období, kdy ještě není nárok na řádný úvěr, ale už potřebujeme finanční prostředky. Mezi podmínky pro poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření patří například alespoň 2 roky spoření nebo dosáhnutí určitého procenta z cílové částky. Pokud jsme tohoto zatím nedosáhli, nebo dokonce nemáme ani stavební spoření založené, můžeme požádat o překlenovací úvěr. Ten se poskytuje do doby, kdy dosáhneme na řádný úvěr. Do této chvíle jeho splátka slouží k „dospoření“ určité části cílové částky a k úhradě úroků. Nedochází tedy ke splácení jistiny úvěru.

Překlenovací úvěr využijete zejména v případě, kdy nemáte naspořený dostatek prostředků pro řádný úvěr nebo pokud nemáte naspořeno zatím nic. Překlenovací úvěr se v některých parametrech neliší od jiných úvěrů – peníze jsou poskytnuty hned, splátky úvěru jsou stále ve stejné výši, úrok je pevně stanoven. Rozdíly jsou ovšem ve způsobu úročení a rozdělení splátky. Úročí se totiž celá vypůjčená částka a nedochází ke splácení jistiny. Placené úroky jsou tedy stále ve stejné výši.

Co znamená deflace?

Pokud nastane opačný případ, tedy že ceny zboží budou v čase klesat, budeme hovořit o deflaci. V praxi to bude vypadat přesně opačně v porovnání s inflací – za již zmíněných 100 Kč si dnes koupíme méně zboží či služeb než za 100 Kč zítra (nebo za týden, měsíc, rok).

Co vše je možné pořídit na HYPOsplátku? Liší se od hypotéky?

HYPOsplátka je překlenovací úvěr, který lze využít na financování bydlení. Oproti klasickému účelovému hypotečnímu úvěru můžete HYPOsplátku využít i na financování právních služeb souvisejících s nákupem nemovitosti.

HYPOsplátku využijete na:

  • Koupi nemovitosti, ať už jde o byt či dům.
  • Koupi stavebního pozemku.
  • Rekonstrukci nebo modernizaci svého bydlení.
  • Právní služby spojené s nákupem nemovitosti.
  • Úhradu dědické daně nebo daně z nabytí nemovitosti.

Ani hypotéka ale nemusí být určena pouze na financování bydlení. Vše závisí na tom, zda si vyberete účelovou hypotéku nebo bezúčelovou tzv. americkou hypotéku. V případě účelové hypotéky je možné ji použít pouze na prokázaný účel, například koupi domu. Americká hypotéka má benevolentnější pravidla a nemusíte dokazovat účel jejího využití. Je tedy na vás, zda se rozhodnete finance použít na rekonstrukci či dovolenou.

Co to je variabilní symbol?

Variabilní symbol zpravidla slouží k identifikaci platby a správnému přiřazení. Je to nepovinný údaj, který můžeme zadat u jednorázového i trvalého příkazu. Skládá se z maximálně 10 číslic, a při jeho vyplňování je potřeba dávat pozor – i případné nuly na začátku jsou součástí celého variabilního symbolu. Označuje se zkratkou VS.

Často se používá při placení faktur nebo objednávek a v případech, kdy je třeba platbu odlišit od jiných. S variabilním symbolem se potkáte například při placení faktur za telefon a internet, pojistek nebo splátek úvěrů. Je potřeba ho správně zadat, aby příjemce mohl identifikovat vaši platbu, protože velmi často na jeden účet chodí platby od tisíců zákazníků a klientů. Můžete se s ním setkat i při zasílání mzdy, kdy zaměstnavatel může jako variabilní symbol použít například vaše osobní číslo.

Co to je RPSN?

Zkratka RPSN znamená roční procentní sazba nákladů a vyjadřuje celkové náklady úvěru v procentech za rok. RPSN umožňuje velmi snadno porovnat výhodnost jednotlivých nabídek na úvěr, protože se do ní započítávají nejen úroky, ale i další poplatky. Co všechno ukazatel RPSN obsahuje a jak poznat výhodný úvěr si ukážeme níže.

Samotná úroková sazba neodráží skutečnou cenu úvěru, kterou zaplatíme navíc. Kromě úroků totiž můžeme zaplatit i různé poplatky a další náklady. Nejčastěji to bývá poplatek za vyřízení nebo sjednání úvěru, který se platí již při poskytnutí půjčky. Dále to může být poplatek za vedení úvěrového účtu nebo inkasní poplatek, které se hradí každý měsíc. Pokud je pro získání určité sazby nutné sjednat i další produkty, jako je například pojištění, pak i tato částka musí být obsažena v RPSN. V případě zajištěných úvěrů (hypotéka nebo zajištěný úvěr ze stavebního spoření) jsou zahrnuty také náklady na zápis a výmaz zástavního práva nebo náklady na úřední ověření podpisů.

Naopak náklady na nepovinné služby nejsou do RPSN započítány, takže pokud se rozhodnete sjednat si pojištění dobrovolně, musíte se náklady na pojistné připočítat sami. Stejně tak nejsou započítány náklady na ocenění zastavované nemovitosti, protože nejsou předem známy. Dále je potřeba dávat pozor na poplatky spojené s používáním běžného účtu. Pokud jde o poplatky za výběry z bankomatu nebo příchozí a odchozí platby, v RPSN je nenaleznete.

Pokud obdržíte nabídku na spotřebitelský úvěr, musí obsahovat mimo jiné i údaj o výši RPSN. Stejně tak se musí nacházet v jakémkoliv marketingové nabídce. I když není nutné RPSN do nabídky uvádět vždy, seriózní poskytovatel tak činí vždy. Pokud tedy nenaleznete RPSN v nabídce, raději se poohlédněte jinde.

A jak tedy podle RPSN poznat výhodný úvěr? RPSN by mělo být co nejnižší a co nejvíce se blížit úrokové sazbě. RPSN nemůže být nižší než úroková sazba, v nejlepším případě jsou stejně vysoké. Pokud například poskytovatel nabízí úrokovou sazbu 4,9 % p. a., ale RPSN činí 12 % p. a., znamená to, že budete muset hradit nezanedbatelné poplatky. Velmi často je takový rozdíl vidět u leasingu a krátkodobých menších úvěrů. Leasing a běžný úvěr se velmi špatně porovnává pomocí úrokové sazby, a je tedy vhodné porovnat právě RPSN. U menších úvěrů se vyplatí znát poplatek za uzavření, například pokud si půjčujete 20 000 Kč a poplatek za uzavření je 3 000 Kč, RPSN se velmi výrazně zvýší.

Co to je refixace?

Refixace je sjednání nové úrokové sazby při ukončení fixačního období. Pokud vám na úvěru končí období, na které máte sjednanou úrokovou sazbu (tzv. fixace), dostanete nabídku na novou sazbu v dalším období. Tuto nabídku můžete akceptovat, nebo se rozhodnout úvěr refinancovat, tedy přenést do jiné společnosti. Refinancovat byste měli jen v případě, že nabídka u jiné banky je opravdu výhodnější a nekoukat jen na nabízenou úrokovou sazbu. Mějte na paměti, že nejdražší je úvěr v prvních několika letech.

V období refixace také můžete zdarma provést mimořádnou splátku, o které byste měli věřitele informovat. Pokud s nabízenou sazbou souhlasíte, úvěr bude i nadále pokračovat za stejných podmínek. Může se tedy změnit úroková sazba a s ní i výše splátky. Případně je možné v období refixace požádat o změnu v úvěru, například snížení splatnosti.

Co se stane se smlouvou o stavebním spoření, pokud klient zemře?

Jestliže klient zemře, smlouva o stavebním spoření zaniká k datu úmrtí klienta a uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí klienta se stává předmětem dědického řízení.

Co se označuje termínem předhypoteční úvěr a jak funguje

Co je předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr je krátkodobý účelový úvěr, který vám pomůže s financováním bydlení v situaci, kdy nemáte k dispozici nemovitost k zajištění úvěru a ke kupované nemovitosti nelze zřídit zástavní právo. Nejčastěji se využívá při koupi družstevního bydlení, koupi nemovitosti v dražbě nebo privatizaci obecních bytů apod.

 

Jak funguje předhypoteční úvěr?

Předhypoteční úvěr využijete tehdy, když nemáte možnost zajištění úvěru kupovanou ani jinou nemovitostí. Tento typ úvěru se poskytuje nejčastěji na 24 měsíců. Do této doby musíte zřídit zástavní právo k nemovitosti. Předhypoteční úvěr se poté změní na klasický.

U předhypotečního úvěru musíte počítat s vyšší úrokovou sazbou a zpravidla se po dobu čerpání předhypotečního úvěru splácí pouze úroky. Po přechodu na klasický úvěr se sníží i úroková sazba a ve splátce je již zahrnuta i jistina.

Co jsou celkové náklady spotřebitelského úvěru?

Sjednáváte si úvěr nebo hypotéku? Pak se nestačí dívat pouze na výši úrokové sazby, ale na celkové náklady spotřebitelského úvěru, které najdete pod písmeny RPSN.

Co je RPSN? Roční procentní sazba nákladů, která kromě samotné úrokové sazby zahrnuje všechny další náklady na úvěr, jako je poplatek za přípravu smlouvy, správu úvěru nebo vedení platebního účtu.

Výše RPSN by se neměla příliš lišit od výše úrokové sazby (např. úroková sazba bude 3 % a RPSN 10 %, takto by to být nemělo), v ideálním případě by mělo jít o zvýšení v řádu desetin procent.

Co je úvěr?

Úvěr je finanční produkt, kterým se označuje poskytnutí peněžních prostředků ze strany věřitele ve prospěch dlužníka. Zároveň s poskytnutím peněžních prostředků je stanoven termín, kdy musí dlužník peníze vrátit věřiteli, a to i s případnými úroky.

Druhy úvěrů:

- Spotřebitelský úvěr,
- hypoteční úvěr,
- kontokorentní úvěr,
- překlenovací úvěr,
- revolvingový úvěr,
- konsolidační úvěr,
- investiční úvěr,
- lombardní úvěr,
- úvěr ze stavebního spoření.

Co je to úrok?

Úrok je odměna věřitele za zapůjčené finanční prostředky, a tvoří nejvýznamnější část celkových nákladů na úvěr. Výše úroků se vyjadřuje úrokovou sazbou, nejčastěji v procentech za rok. Označení úrok p. a. znamená roční úrokovou sazbu (například 2,09 % p. a. znamená roční úrokovou sazbu ve výši 2,09 %). Úroková sazba je promítnuta do RPSN. Výpočet úroku z úvěru nemusí být složitý, pokud známe správné parametry úvěru.

Zároveň mohou úroky vyjadřovat i připsané zhodnocení v případě spoření nebo investování. V takovém případě se opět vyjadřuje v procentech za rok a říká se mu úroková míra. Při spoření je také důležité rozlišovat, jestli se jedná o úročení jednoduché nebo složené. Při jednoduchém se úročí pouze vklad, zatímco při složeném se úročí kromě vkladu i připsané zhodnocení. Složené úročení je, zvlášť při dlouhodobém spoření, mnohem výhodnější.

Dobré je také znát pojmy nominální, čistá a reálná úroková míra. Nominální úroková míra je ta, která je v rámci spoření přislíbena, například 1 % p. a. Abychom získali čistou úrokovou míru, musíme od té nominální odečíst daň, kterou jsme povinni odvést. Čistá úroková míra tedy bude nižší, v tomto příkladu 0,85 %. Její výpočet bude jiný v případě úročení na více období. Reálná úroková míra zohledňuje inflaci. Pokud je nominální úroková míra 1 % a inflace 2 %, reálná úroková míra bude 1 %. Ta by pro nás měla být v případě spoření nejdůležitější.

Co je to překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr, někdy také meziúvěr, je úvěr ze stavebního spoření, který lze použít pouze pro účely bydlení. Poskytuje se v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro získání řádného úvěru ze stavebního spoření a překlenuje tak toto období.

Úvěr ze stavebního spoření mohou poskytovat pouze stavební spořitelny a je vázán na smlouvu o stavebním spoření. Pro získání takového úvěru je ale potřeba splnit řadu podmínek. Spořit musíte alespoň dva roky a musíte mít naspořeno 35 % až 40 % z cílové částky. Pokud tyto podmínky nesplňujete, můžete si požádat o poskytnutí překlenovacího úvěru. Při meziúvěru ovšem platíte pouze úroky a zároveň spoříte na stavebním spoření až do chvíle, kdy splníte uvedené podmínky. Do té doby tedy nedochází ke splácení dlužné částky jako u řádného úvěru, který nastupuje až poté.

Výhodou překlenovacího úvěru ze stavebního spoření je tedy možnost získat peníze na financování bydlení dříve – nemusíte čekat na splnění požadavků pro řádný úvěr. Meziúvěr můžete získat ihned po uzavření stavebního spoření. Jelikož se jedná o úvěr na bydlení, můžete si zaplacené úroky odečítat z daňového základu. Do určité výše úvěru není potřeba žádné zajištění nemovitostí.

Co je to inflace?

Inflace je procentuální vyjádření růstu cen zboží. V čase se ceny zboží zvyšují, a tím roste i cenová hladina, tedy průměrná cena zboží. V praxi to vypadá tak, že za 100 Kč si dnes koupíme více zboží nebo služeb, než si za 100 Kč koupíte zítra (nebo za týden, měsíc, rok). Z uvedeného příkladu vlastně vyplývá, že inflace znamená rovněž snížení kupní síly peněz (velmi zjednodušeně, že inflace peníze znehodnocuje).

Co je to hypotéka?

Hypotéka je pojem, kterým se nejčastěji označuje půjčka na financování nemovitosti, ať už jde o její nákup, stavbu, nebo rekonstrukci. Hypotéka může být účelová a bezúčelová:

· Účelová hypotéka – lze ji využít jen na konkrétní účel (nejčastěji financování bydlení) a její čerpání je nutno bance dokladovat využití prostředků.

· Bezúčelová hypotéka – lze ji využít na cokoliv bez nutnosti dokladovat cokoliv bance. Také se jí říká americká hypotéka.

 

Přemýšlíte, co to je hypoteční úvěr? Hypoteční úvěr je pouze jiné označení pro hypotéku, jde o totéž.

 

Hypoteční úvěr neboli hypotéka je střednědobý nebo dlouhodobý úvěr, který je zajištěn nemovitostí, bance tedy musíte poskytnout zástavní právo k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsánav katastru nemovitostí. Nejčastěji se k tomuto účelu využívá financovaná nemovitost (tedy ta, kterou kupujete, rekonstruujete), ale využít můžete jinou vámi vlastněnou nemovitost, případně nemovitost rodičů (potřebujete jejich souhlas s poskytnutím zástavního práva) či rekreační nemovitost.

 

V současné době nelze získat 100% hypotéku, její maximální výše je stanovena:

· u klasické hypotéky na maximálně 90 % z hodnoty zastavené nemovitosti,

· u bezúčelové hypotéky na maximálně 70 % z hodnoty zastavené nemovitosti.

Vždy také záleží na konkrétní bance a jejích podmínkách, běžně se proto setkáte spíše s nabídkami klasické hypotéky ve výši do 80 % hodnoty zástavy a bezúčelové, americké hypotéky ve výši do 60 % hodnoty zástavy.

 

Hypotéka se splácí měsíčními splátkami. Splatnost je možné zvolit běžně od 5 do 30 let, stejně tak si sami zvolíte dobu fixace úrokové sazby (tzn. dobu, po kterou se vám nezmění výše úrokové sazby), která nejčastěji trvá 3, 5 nebo 7 let.

Co je to degresivní splácení?

Degresivní splácení je jeden z možných typů splácení hypotéky. Při degresivním splácení na začátku splácíte vyšší částku než ke konci. V praxi to může vypadat i tak, že první měsíční splátky budou klidně i dvojnásobkem běžné splátky. Měsíční splátka je neměnná po dobu jednoho roku a teprve po jeho uplynutí se začíná snižovat. Snižování se děje podle pevně stanoveného koeficientu – stanovuje si ho každá banka sama.

 

Výhodou je, že hypotéku takto můžete umořit rychleji. Degresivní splácení je však vhodnější pro klienty, kteří si mohou na začátku dovolit vyšší finanční zatížení, a tedy vyšší počáteční splátky.

 

Jaké jsou další typy splácení?

· Anuitní splácení – jde o nejčastější typ splácení, splátka je po celou dobu stejná.

· Progresivní splácení – přesný opak degresivního, tedy na začátku je splátka nižší a ke konci se zvyšuje.

· Splácení kombinované hypotéky – pro tento typ je typické odložení splátky jistiny a klient platí pouze úroky. Po jejich splacení se začíná s anuitním splácením.

· Splácení hypotéky s plovoucí sazbou – splátka se skládá ze splátky jistiny a úroků, které jsou odvozeny od úrokové sazby PRIBOR (navýšené o marži banky). Na základě této proměnlivé úrokové sazby se mění i výše splátek.

Co je půjčka?

Půjčka, resp. zápůjčka, je právní vztah, jehož předmětem je přenechání určené věci věřitelem dlužníkovi. Dlužník se, podobně jako v případě úvěru, zavazuje vrátit věc stejného určení zpět věřiteli v dohodnutém termínu. Nemusí se přitom jednat pouze o peněžní prostředky, ale také o movité věci.

Co je hyperinflace?

Hyperinflace je druh inflace, který se vyznačuje velkým skokem nahoru v řádech stovek procent. Jde tedy o extrémní případ inflace. Peníze v tomto případě velmi rychle ztrácejí svoji hodnotu. Nejčastěji se lze s hyperinflací setkat zejména v období válek či finančního krachu.

Co dělat, když jste udělali chybu při zadávání čísla účtu příjemce?

Může se stát, že při zadávání čísla účtu uděláte chybu. V takovém případě vám při řešení vzniklé situace pomůže banka – stačí transakci reklamovat u své banky a ta už majitele účtu kontaktuje s výzvou o zaslání peněz zpět na váš účet.

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

RSTS poskytuje úvěry pouze v korunách českých. Pokud však poskytovaný úvěr splňuje definici „úvěru v cizí měně“ dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, je uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru „v cizí měně“. V takovém případě je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit, pokud směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Pracovníci RSTS ani zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, vázanými zástupci, neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, samostatnými zprostředkovateli mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Pokud je úvěr zajištěn nemovitostí, je nutné předložit její odhad?

Nemovitá věc sloužící jako zajištění úvěru musí být oceněna obvyklou cenou nemovitosti stanovenou tržním oceněním dle zákona o oceňování majetku. Ke zpracování ocenění využívá RSTS výhradně odhadce evidované na seznamu externích odhadců. Ocenění nemovité věci zajišťuje klient.

Po jakou dobu je garantována sjednaná úroková sazba u překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření?

Pro fázi překlenovacího úvěru je použita pevně stanovená úroková sazba po dobu maximálně 5 let s možností její změny. Pro fázi úvěru ze stavebního spoření je sjednána pevná úroková sazba po celou dobu jeho splácení.

Po jakou dobu je garantovaná sjednaná úroková sazba?

U úvěru HYPOsplátka je použita pevná úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny.

Je nutné úvěr nějak zajistit?

Překlenovací úvěr HYPOsplátka musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Až do výše 1 500 000 Kč vč. může RSTS poskytnout překlenovací úvěr REKOpůjčka nebo řádný úvěr ze stavebního spoření bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem.

Je možné úvěr předčasně splatit?

Klient je oprávněn úvěr kdykoli zčásti nebo zcela předčasně splatit. V případě splacení úvěru ve fázi překlenovacího úvěru má RSTS právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením úvěru.

Výše účelně vynaložených nákladů se vypočte podle následujícího vzorce:

N = P × V × m / 12

N účelně vynaložené náklady
P průměrná úroková sazba z vkladů na účtech stavebního spoření, která je zveřejňována v Oznámení na www.rsts.cz/dokumenty-a-sazebniky/#oznameni
V výše mimořádné splátky
m počet zbývajících měsíců do konce aktuálního období úrokové sazby (refixace)

Náhradu účelně vynaložených nákladů RSTS neuplatní, pokud předčasné splacení úvěru klient provede v období 3 měsíců před koncem období, pro které je sjednána úroková sazba, nebo do výše 25 % z výše poskytnutého úvěru během 1 měsíce přede dnem výročí uzavření Smlouvy o úvěru, nebo v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity klienta nebo jeho manžela nebo partnera, pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti klienta splácet úvěr.

Jak si mohu ověřit, že nejsem vedený v registru dlužníků?

Registrů, které evidují dlužníky anebo jejich historii splácení, je mnoho. Banky obvykle využívají Registr FO sdružení SOLUS, Bankovní a Nebankovní registr klientských informací.

Pokud máte pochybnosti o svém splácení v minulosti, doporučujeme si před podáním žádosti o půjčku ověřit, jaké informace jsou o vás vedeny v těchto registrech.

Pro ověření v Registru FO sdružení SOLUS (www.solus.cz) můžete využít službu SMS výpis a aplikaci určenou pro mobilní telefony s operačním systéme Android "SOLUS – SMS výpis". Aktuální a spolehlivé informace získáte přímo na svůj mobilní telefon odkudkoli během pár chvil. Další informace k službě SMS výpis a aplikaci najdete na www.smsvypis.cz nebo v tomto pdf.  

Pro informace, jak ověřit historii splácení v Bankovním registru klientských informací, navštivte prosím stránku www.cbcb.cz. Nebankovní registr klientských informací najdete na stránce www.cncb.cz.

Jak je možné získat úvěr?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Co se stane, když klient nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru?

Při nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může dojít k požadavku RSTS na:

  1. pozastavení čerpání úvěru
  2. jednorázové splacení celého dluhu
  3. účtování úroku z prodlení
  4. zaplacení smluvní pokuty
  5. realizaci výkonu zástavního práva, pokud byla zástava sjednána

Pomůže mi stát v případě, že moje problémy se splácením přetrvávají?

Stát může pomoci klientovi v případě problémů se splácením formou bezplatného právního poradenství organizovaného prostřednictví České advokátní komory www.cak.cz, www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617.

Jaké mám možnosti, pokud se neočekávaně zhorší moje finanční situace?

V případě, že by mohlo dojít k prodlení při plnění závazků klienta, doporučujeme, aby ihned kontaktoval RSTS na telefonním čísle 412 446 408 nebo prostřednictvím e-mailové adresy rsts@rsts.cz. Pokusíme se klientovi nabídnout řešení a vyhnout se tak případnému zápisu do registrů, upomínkám či sankcím.

Pokud se již klient do prodlení se splácením dostal, i tehdy se budeme snažit najít řešení a pomoci mu v této situaci. Je však nutné, aby závazky, se kterými je již v prodlení, uhradil.

V souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru jsem na své smlouvě o stavebním spoření zvýšil cílovou částku a zaplatil příslušnou úhradu. Z vážných důvodů jsem však musel následně žádost o úvěr zrušit. Je možné zrušit i zvýšení cílové částky?

O zrušení zvýšení cílové částky, resp. jiné změny smlouvy o stavebním spoření, můžete požádat, jestliže změna byla provedena v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí úvěru, tj. nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o úvěr do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3. Požádat o zrušení změny smlouvy musíte písemnou formou a žádost doručit do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zrušení žádosti o úvěr. Na základě této žádosti bude vámi požadovaná změna zrušena a na účet vrácena částka, kterou jste zaplatil v souvislosti se změnou smlouvy.

Obdobně je postupováno též v případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy, kterou je poskytován spotřebitelský úvěr, nebo kdy je žádost o poskytnutí úvěru Raiffeisen stavební spořitelnou zamítnuta.

Jak mám postupovat v případě, že mi byla zamítnuta žádost o poskytnutí úvěru, kvůli které jsem si uzavřel novou smlouvu o stavebním spoření, zaplatil úhradu za uzavření smlouvy, ale spořicí smlouvu bez úvěru nechci?

Pokud byla nová smlouva o stavebním spoření uzavřena s cílem získat úvěr na bydlení, tzn., že byla uzavřena nejvýše 30 kalendářních dnů před doručením žádosti o poskytnutí úvěru do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3, a žádost o úvěr byla zamítnuta, umožňuje Raiffeisen stavební spořitelna nad rámec standardních podmínek od smlouvy o stavebním spoření odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno do sídla Raiffeisen stavební spořitelny v Praze 3 ve lhůtě 60 kalendářních dnů od zamítnutí žádosti o úvěr. Odstoupením od smlouvy o stavebním spoření se tato smlouva od počátku ruší a vám budou vráceny veškeré finanční prostředky, které jste na účet stavebního spoření zaslal.

Výše uvedený postup platí i v případě, že se klient sám rozhodne zrušit žádost o poskytnutí úvěru, nebo klient odstoupí od smlouvy o úvěru, kterou byl poskytnut spotřebitelský úvěr.

Mám zájem o překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření REKOpůjčka, musím doložit svůj příjem?

RSTS vždy prověřuje úvěruschopnost osob vstupujících do úvěrového závazku vůči RSTS, a to na základě nezbytných a přiměřených informací získaných od posuzovaných osob (viz. Informace vyžadované od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti).

Lze se stavebním spořením pořídit družstevní byt?

Ano, také splacení členského vkladu v bytovém družstvu patří mezí zákonem vyjmenované bytové potřeby, na něž je možné čerpat úvěr od stavební spořitelny. Finanční poradci Raiffeisen stavební spořitelny vám poradí, jak pořízení družstevního bytu nejlépe financovat.

Jsou prostředky stavebního spoření určeny jen na financování rekonstrukcí?

Ze stavebního spoření se dají financovat nejen rekonstrukce bytu nebo domu, ale všechny tzv. bytové potřeby, které definuje zákon o stavebním spoření. Jde o širokou škálu financování týkajícího se pořízení nebo úpravy stávajícího bydlení, od koupě domu či bytu, přes připojení k veřejným sítím technického vybavení, až po splacení podílu v bytovém družstvu atp.

Získám u Raiffeisen stavební spořitelny úvěr na bydlení i tehdy, když u ní zatím nemám uzavřeno stavební spoření?

Jednou z podstatných výhod překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření RSTS je právě to, že ho mohou získat také zcela noví klienti, kteří dosud u nás smlouvu o stavebním spoření neuzavřeli. Navíc do určité výše můžete čerpat úvěr jak bez počáteční akontace, tak bez zajištění.

Máte-li zájem o některý z překlenovacích úvěrů Raiffeisen stavební spořitelny, stačí navštívit některé z našich poradenských míst nebo oslovit našeho finančního poradce. Můžete také použít bezplatnou telefonní linku 800 11 22 11 nebo na webu www.rsts.cz vyplnit jednoduchý formulář. Specialisté z RSTS vás poté kontaktují a domluví si s vámi osobní schůzku. Spolu s finančním poradcem si vyberete z široké nabídky našich úvěrů ten pravý pro financování svého bydlení.

Je nutné u poskytovaného úvěru prokázat tzv. účelovost, co to vlastně znamená?

Všechny úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou účelově vázané a účel se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění. 

Tzv. účelovost znamená, že peníze, které si půjčíte, můžete investovat pouze do zákonem definovaných bytových potřeb.

Musím překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření HYPOsplátka nějak zajistit?

Ano, tento překlenovací úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Co znamená úvěr „bez zajištění“?

Úvěr „bez zajištění“ jednoduše znamená, že není potřeba úvěr zajistit například zástavním právem k nemovitosti nebo ručitelem. U nás vám bez zajištění půjčíme až do výše 1 500 000 CZK.

Jak se liší překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření od klasického úvěru ze stavebního spoření

Úvěr ze stavebního spoření lze získat již po 24 měsících od uzavření smlouvy o stavebním spoření. Je však třeba splnit další podmínky, zejména naspořit dle zvoleného tarifu alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout určité hodnoty tzv. ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla. Jeho výše závisí na pravidelnosti a délce vašeho spoření a výše vkládaných částek.

Nemusíte čekat tak dlouho. U Raiffeisen stavební spořitelny si můžete výhodně půjčit na bydlení i tehdy, když jste dosud nespořil/a či ještě nesplňujete dvouletou zákonnou podmínku pro získání úvěru ze stavebního spoření. Období do získání nároku na úvěr ze stavebního spoření lze „překlenout“ pomocí překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření.

Jak dlouho můžu splácet úvěr ze stavebního spoření?

Úver ze stavebního spoření můžete splácet po dobu až 30 let.

Co to znamená, že úrok z úvěru ze stavebního spoření je garantovaný?

Úvěr ze stavebního spoření má nespornou výhodu v tom, že jeho úroková sazba je garantována od okamžiku uzavření smlouvy o stavebním spoření do doby jeho splacení. Současně také od samého začátku víte přesně výši svých splátek úvěru a můžete si tak snadněji plánovat svůj rodinný rozpočet s dlouhodobým předstihem.

Jak dlouho musím spořit, abych získal úvěr ze stavebního spoření?

Pokud máte zájem o úvěr ze stavebního spoření, jehož úroková sazba je garantována po celou dobu jeho splácení, potom je minimální doba spoření 2 roky. Není to však jediné kritérium, podle kterého se přiděluje úvěr ze stavebního spoření. Musíte také naspořit v závislosti na zvolený tarif alespoň 35–40 % z cílové částky a dosáhnout stanoveného ukazatele zhodnocení nebo hodnotícího čísla.

Mám sjednaný spořicí tarif. Co když budu po určité době potřebovat úvěr?

To není žádný problém. Spořicí tarif je možné změnit na tarif úvěrový a s ním získat i výhodnou úrokovou sazbu ze stavebního spoření až 2,99 % ročně. Za změnu tarifu je účtována úhrada dle aktuálně platného Sazebníku úhrad za poskytované služby.

Co je to ukazatel zhodnocení?

Bodové hodnocení, které má za cíl spravedlivě stanovit pořadí pro získání úvěru ze stavebního spoření, a to podle přínosu jednotlivých účastníků stavebního spoření do systému stavebního spoření. Je jednou z podmínek získání nároku na úvěr ze stavebního spoření. Systém je založen na solidaritě těch co spoří a těch, kteří si půjčují.

Co je to řádný úvěr ze stavebního spoření?

Je to úvěr na řešení bytových potřeb s velmi výhodnou úrokovou sazbou, která je garantována po celou dobu jeho splácení. Výše úvěru ze stavebního spoření je dána rozdílem mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření (vklady, státní podpora za celou dobu spoření) a může být poskytnut po splnění stanovených podmínek.

Jak mám postupovat v případě, že mi nebylo vyplaceno úrokové zvýhodnění z důvodu nesplnění podmínek, o kterých jsem nevěděl?

Konkrétní podmínky pro získání úrokového zvýhodnění jsou uvedeny v příslušných Všeobecných obchodních podmínkách dané smlouvy. V případě, že si nejste vědom žádného pochybení, můžete využít institutu reklamace nevyplaceného úrokového zvýhodnění.

V tomto případě Raiffeisen stavební spořitelna znovu posoudí celkový průběh spoření u dané smlouvy o stavebním spoření, míru nedodržení sjednaných podmínek, případně možný vliv nedostatečného poradenství ze strany zaměstnance či obchodního zástupce Raiffeisen stavební spořitelny při uzavírání, resp. ukončování smlouvy o stavebním spoření, a poté může nárok na úrokové zvýhodnění, nebo jeho část, dodatečně přiznat. Náležitosti a podmínky řešení stížností a reklamací podaných u RSTS obecně stanovuje Reklamační řád Raiffeisen stavební spořitelny.

Budu žádat o ukončení „bonusové“ smlouvy a chtěl bych vědět, jak mám postupovat, abych nepřišel o nárok na úrokové zvýhodnění?

Chcete-li zjistit, jak je třeba postupovat, abyste nepřišel o nárok na úrokové zvýhodnění u své smlouvy o stavebním spoření, kontaktujte nás na rsts@rsts.cz, bezplatné infolince 800 112 211, nebo navštivte některé z našich poradenských míst.

Jsou vklady u Raiffeisen stavební spořitelny pojištěny?

V Raiffeisen stavební spořitelně, stejně jako ve všech ostatních bankách v ČR, jsou vklady fyzických a právnických osob pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Jeho činnost upravuje zákon o bankách. Fond pojištění vkladů vytváří finanční rezervy z příspěvků bank, které jsou použity pro výplatu vkladů v případě, že se některá z bank dostane do potíží. Vklady fyzických i právnických osob na účtech stavebního spoření jsou pojištěny ze 100 procent (až do výše 100 000 eur).

Kdy mi bude vyplacena státní podpora z řádně ukončeného stavebního spoření?

U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v prvním pololetí aktuálního roku, bude státní podpora vyplacena v měsíci říjnu toho samého roku. U smluv stavebního spoření uzavřených do 31.12.2003 a ukončených v druhém pololetí aktuálního roku a dále u smluv stavebního spoření uzavřených po 1.1.2004 bude státní podpora vyplacena v měsíci dubnu následujícího roku.

Za jakých podmínek mohu zvýšit cílovou částku?

Zvýšit cílovou částku smlouvy o stavebním spoření je bez omezení možné pro tarify z aktuální nabídky RSTS uvedené v platném Oznámení.

U ostatních tarifů prosté zvýšení cílové částky není možné. RSTS však umožňuje změnit sjednaný tarif smlouvy na některý aktuálně nabízený, a to v souladu s povolenými přechody mezi tarify podle platného Oznámení. Změnou tarifu tak získáte i možnost zvýšit cílovou částku.

Za zvýšení cílové částky, příp. za změnu tarifu smlouvy je účtována úhrada dle Sazebníku úhrad za poskytované služby platného v době provedení změny.

Zvýšit cílovou částku můžete o celé tisíce korun. Při volbě nové výše cílové částky doporučujeme zohlednit i rezervu pro využití nároku na úvěr ze stavebního spoření v budoucnu.

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření nezletilého dítěte?

V souladu se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, je ukončení smlouvy vedené na nezletilého klienta po uplynutí vázací doby a v případě, že zákonní zástupci jednají ve shodě, považováno za běžnou záležitost při správě jmění dítěte a není vyžadován souhlas soudu.

V ostatních případech se přístup k nezletilým účastníkům nemění a zákonní zástupci musí mít k nakládání s majetkem nezletilého dítěte schválení soudu.

Podpisy zákonných zástupců na žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření musí být ověřeny. Ověření podpisů může být provedeno naším finančním poradcem či pověřeným zaměstnancem. Přitom je třeba předložit dokument, kterým prokážete, že jste zákonnými zástupci nezletilého klienta.

Prokázání vztahu zákonných zástupců k dítěti je požadováno předložením:

1.  občanského průkazu a

2.  rodného listu dítěte, ve kterém jsou uvedeny údaje o rodičích (zákonných zástupcích), popř.

3.  rozhodnutí soudu.

Pokud nevyužijete služeb našich spolupracovníků, je třeba podpisy zákonných zástupců nechat ověřit úředně. V takovém případě je však vždy vyžadováno, aby k žádosti o ukončení smlouvy o stavebním spoření byla přiložena kopie rodného listu dítěte.

Nejste si jisti, jak máte postupovat? Obraťte se na nás. Naši finanční poradci nebo zaměstnanci bezplatné informační linky 800 11 22 11 vám přesně podle podmínek konkrétní smlouvy o stavebním spoření s jejím ukončením nebo s jakoukoliv její změnou poradí a pomohou.

Kde složit vklad v hotovosti?

Hotovostní vklady mohou klienti složit pouze na pokladnách Raiffeisenbank.

Co to je vázací doba smlouvy o stavebním spoření?

Je to minimální doba stanovená zákonem o stavebním spoření, po kterou není pro získání státní podpory dovoleno nakládat s prostředky na účtu stavebního spoření. Vázací doba je 6 let.

Musím platit pravidelně každý měsíc na stavební spoření?

Ve smlouvě o stavebním spoření je sjednána výše měsíčního vkladu, záleží však na vašich možnostech, zda budete platby zasílat každý měsíc nebo nepravidelně, např. jen jednou za rok. Pokud náhodou nemáte peníze, můžete doplatit vklad později. Chcete-li mít nárok na maximální státní podporu 2 000 Kč, potom je potřeba na účet vložit alespoň 20 000 Kč ročně a zároveň v prvním roce spoření částku, která pokryje poplatek za uzavření smlouvy.

Jak naplno využít stavební spoření s úrokovým zvýhodněním od 1. 2. 2023?

Pro získání nejvyšší úrokové sazby a plné státní podpory nezapomeňte každý rok do 31. 12. poslat dostatečnou sumu peněz. V této tabulce jsou uvedeny doporučené minimální roční vklady.

Tip – pro získání nejvyšší úrokové sazby spořte ze svého účtu vedeného u Raiffeisenbank.

Kompletní informace naleznete zde.

Zeptejte se nás

Produkty
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Důležité odkazy
Kontakty Internet servis
Stavební spoření
Stavební spoření Nyní s akčním výnosem
Financování bydlení
Rekopůjčka Úvěr na bydlení bez zajištení, až 1 500 000 Kč Hyposplátka Úver na bydlení se splátkami až na 30 let Půjčka na družstevní bydlení Až 2 000 000 Kč bez zajištení nemovitostí Ekoprogram Přepněte na levnější a ekologičtější bydlení Úvěry pro živnostníky Úver ze stavebního spoření Úvěrový balíček
Bytová družstva a SVJ
Úvěry pro bytová družstva, SVJ a právnické osoby Stavební spoření pro právnické osoby
Chytrý běžný účet s odměnou Pojištění úvěru Pojištění staveb a bytových jednotek Pojištění domácnosti Rizikové životní pojištění Doplňkové penzijní pojištění Pojištění odpovědnosti občana za škodu Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu Pojištění motorových vozidel - povinné ručení Pojištění motorových vozidel - havarijní pojištění
Ostatní
Kontakty
Kalkulačky
Ostatní finanční produkty
Kariéra
O nás
Informace
Dokumenty
Internet servis