Co je to úrok?

Úrok je odměna věřitele za zapůjčené finanční prostředky, a tvoří nejvýznamnější část celkových nákladů na úvěr. Výše úroků se vyjadřuje úrokovou sazbou, nejčastěji v procentech za rok. Označení úrok p. a. znamená roční úrokovou sazbu (například 2,09 % p. a. znamená roční úrokovou sazbu ve výši 2,09 %). Úroková sazba je promítnuta do RPSN. Výpočet úroku z úvěru nemusí být složitý, pokud známe správné parametry úvěru.

Zároveň mohou úroky vyjadřovat i připsané zhodnocení v případě spoření nebo investování. V takovém případě se opět vyjadřuje v procentech za rok a říká se mu úroková míra. Při spoření je také důležité rozlišovat, jestli se jedná o úročení jednoduché nebo složené. Při jednoduchém se úročí pouze vklad, zatímco při složeném se úročí kromě vkladu i připsané zhodnocení. Složené úročení je, zvlášť při dlouhodobém spoření, mnohem výhodnější.

Dobré je také znát pojmy nominální, čistá a reálná úroková míra. Nominální úroková míra je ta, která je v rámci spoření přislíbena, například 1 % p. a. Abychom získali čistou úrokovou míru, musíme od té nominální odečíst daň, kterou jsme povinni odvést. Čistá úroková míra tedy bude nižší, v tomto příkladu 0,85 %. Její výpočet bude jiný v případě úročení na více období. Reálná úroková míra zohledňuje inflaci. Pokud je nominální úroková míra 1 % a inflace 2 %, reálná úroková míra bude 1 %. Ta by pro nás měla být v případě spoření nejdůležitější.