Myslete ekologicky, bydlete ekonomicky s naším EKOprogramem

Nebaví vás již platit vysoké účty a chcete ušetřit tisíce korun ročně za energie? EKOprogram je určen pro každého, komu není lhostejné životní prostředí nebo kdo chce uspořit náklady za energie. Na každý projekt, který splňuje kritéria účelovosti, můžete získat výhodnější financování.

Nejvýhodnější financování ekologického bydlení

Proč se ekoprogram vyplatí?

 • Úspora spotřeby energií snižuje náklady domácnosti. Uspořené peníze můžete dál investovat nebo si je spořit.
 • Zlepšení technického stavu nemovisti znamená snížení budoucích výdajů a prodloužení její životnosti.
 • Prostředky vložené do ekologických úprav nemovitosti se vrátí v horizontu 10–17 let.
 • Instalace alternativního zdroje energie snižuje závislost domácnosti na vnějších zdrojích energie.

Úspora 16 %

Solární panely

Úspora 16 %

 • Solární panely mají nízké náklady na provoz a údržbu
 • Jejich instalace zvyšuje cenu nemovitosti
 • Nevytváří emise, nepoškozuje životní prostředí
 • Poskytuje majiteli částečnou nezávislost na tržních cenách za energii
Úspora 20 %

Plastová okna

Úspora 20 %

 • Vyšší komfort bydlení, protože dobře těsní a nevzniká průvan
 • Řízené a snadné větrání
 • Spolu se žaluziemi regulují sluneční svit a intenzitu prostupujícího tepla
 • Jsou bezúdržbová, nepotřebují renovace ani nátěry
Úspora 40 %

Izolace fasády

Úspora 40 %

 • Zateplení fasády domu snižuje celkové náklady na vytápění o 25-40 %
 • Zmizí vlhkost vnitřních stěn a s ní i nepříjemný pocit chladu
 • Sníží se zdravotní rizika související s plísněmi a alergiemi, typická pro vlhké byty
 • Zlepší se vzhled nemovitosti a vzroste její cena
Úspora 20 %

Izolace střechy

Úspora 20 %

 • Zateplení střechy snižuje celkové náklady na vytápění až o 20 %
 • Zajistíte si doma tepelnou pohodu a lepší vnitřní prostředí
 • Zvýšíte akustickou izolaci svého domova
Úspora 7 %

Radiátory

Úspora 7 %

 • Rovnoměrné vytápění a lepší cirkulace dokáže uspořit 5-7 % nákladů
 • Snadná a inteligentní regulace snižuje spotřebu energie a zvyšuje komfort obsluhy systému
 • Výrazně menší objem topného média uvolní prostor
Úspora 12 %

Kotel na plyn

Úspora 12 %

 • Zemní plyn má vyšší energetický obsah než tuhá paliva a díky tomu je ekonomicky výhodnější a šetrnější k přírodě
 • Moderní kotel je komfortnější na obsluhu a údržbu
 • Plynový kotel je vhodný i pro starší topné systémy s velkým objemem topné vody
Úspora 16 %

Tepelné čerpadlo

Úspora 16 %

 • Snižuje závislost na vnějších zdrojích
 • Umožňuje získávat energii z vnějšího prostředí jako je voda, vzduch a země
 • Čerpáním přírodní energie v kombinaci s minimální energetickou náročností prospívá životnímu prostředí

Pro jaké účely lze využít náš ekoprogram?

 • Zateplovací systémy bránící úniku tepla:
  zateplení fasády, střech, podlah, výměna oken a dveří
 • Modernizace topných systémů zvyšujících účinnost vytápění:
  výměna kotle a radiátoru, instalace regulace
 • Alternativní zdroje elektrické a tepelné energie, s jejichž pomocí lze snížit náklady na minimum:
  solární fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, solární termické panely

PŘÍKLADY ZE ŽIVOTA VYUŽÍTÍ EKOPROGRAMU

PŘED REKONSTRUKCÍ

 • Rodinný dům z 80. let o podlahové ploše 130 m2
 • Budova je dle klasifikace průkazu energetické náročnosti zařazena do kategorie E, jako nehospodárná
 • Roční spotřeba energie 195 KWH/m2
 • Náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody
  75 000 Kč
 • Roční náklady na opravy a údržbu domu minimálně
  10 000 Kč

PO REKONSTRUKCI

 • Dům je nově klasifikován v kategorii B (úsporná budova)
 • Roční spotřeba energie pod 70 KWH/m2
  Pokles o 64 %
 • Roční náklady na vytápění cca
  20 250 Kč (Úspora 73 %)
 • Téměř nulové náklady na údržbu domu

Rozpočet na práce a materiál včetně dopravy
690 000 Kč

Návratnost cca 12 let

PŘED REKONSTRUKCÍ

 • Opadávající fasáda o celkové ploše 250 m2
 • Netěsnící okna o celkové ploše 20 m2
 • Roční náklady na vytápění cca 50 000 Kč
 • Očekávaný nárůst nákladů na vytápění o cca 5 % ročně

PO REKONSTRUKCI

 • Tepelně izolovaná fasáda s minimálními náklady na údržbu
 • Nová okna s termoizolačním dvojsklem, bez nákladů na údržbu
 • Roční náklady na vytápění cca 22 500 Kč (úspora 55 %)

Zateplení fasády: 250 000 Kč

Výměna oken: 90 000 Kč

Návratnost cca 12 let

PŘED REKONSTRUKCÍ

 • 5× dřevěná netěsnící okna + balkonové dveře o celkové ploše 12 m2
 • roční náklady na vytápění cca 20 000 Kč
 • očekávaný nárůst nákladů na vytápění o cca 5 % ročně

PO REKONSTRUKCI

 • 5× plastová okna + balkonové dveře (pětikomorový profil, izolační dvojskla, parapety, žaluzie) – cena včetně montáže 4 500 Kč za m2
 • roční náklady na vytápění cca 17 600 Kč (úspora 12 %)

Cena rekonstrukce 54 000 Kč

Návratnost cca 17 let

Výchozí podmínky

 • Střecha rodinného domu o využitelné ploše alespoň 45 m2
 • Instalace fotovoltaických panelů o výkonu cca 7,5 kWp
 • Investice cca 415 000 Kč, tzn. cca 55 Kč/Wp

Přínos

 • Výroba cca 7 000 KWH (přibližná roční spotřeba rodinného domu)
 • Zapojením do programu Zelený bonus lze získat 5,08 Kč za každou vyrobenou kWh, celkem až 35 000 Kč za rok
 • výroba pokryje asi 60 % spotřeby, což znamená úsporu cca 17 000 Kč
 • Roční výnos dosáhne celkem až 52 000 Kč
 • Návratnost investice: cca 8 let
 • Následně bude fotovoltaická elektrárna produkovat zisk

Důležité informace k úvěrům

Jak probíhá proces poskytování úvěru?

RSTS nabízí úvěry prostřednictvím zprostředkovatelů vázaných zástupců, samostatných zprostředkovatelů a pracovníků v sídle společnosti.

Před poskytnutím úvěru jsou od zájemce o úvěr vyžádány informace za účelem posouzení úvěruschopnosti.

Zprostředkovatel po zjištění potřeb zájemce o úvěr doporučí zájemci vhodný úvěrový produkt a sepíše s ním žádost o poskytnutí úvěru, kterou společně s potřebnými dokumenty zašle do sídla RSTS.

V sídle RSTS jsou provedeny kontroly zaslaných dokladů, prověření osob vstupujících do úvěrového vztahu z hlediska jejich úvěruschopnosti, prověření účelu a zajištění úvěru.

V případě schválení úvěru jsou žadateli zaslány předsmluvní informace a návrh smluvní dokumentace k podpisu.

O případném zamítnutí úvěru je žadatel písemně vyrozuměn.

Po podpisu smluvní dokumentace a splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o úvěru proběhne čerpání úvěru na základě klientem řádně vyplněného a ověřeným podpisem opatřeného formuláře Pokyn k čerpání úvěru.

Poskytují zprostředkovatelé RSTS klientovi radu ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru?

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru vázaní zástupci neposkytují při zprostředkování úvěru radu podle § 85, odst. 1.

Zprostředkovatelé RSTS, kteří jsou ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru samostatní zprostředkovatelé mohou při zprostředkování úvěru poskytovat radu podle § 85, odst. 1.

Je nutné u poskytovaného úvěru prokázat tzv. účelovost, co to vlastně znamená?

Všechny úvěry, které poskytují stavební spořitelny, jsou účelově vázané a účel se řídí zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření v platném znění.

Tzv. účelovost znamená, že peníze, které si půjčíte, můžete investovat pouze do zákonem definovaných bytových potřeb.

Je nutné úvěr poskytnutý v rámci EKOprogramu nějak zajistit?

V případě, že bude v rámci EKOprogramu využit překlenovací úvěr a úvěr ze stavebního spoření REKOpůjčka, může být až do výše 700 000 Kč vč. poskytnut bez zajištění nemovitostí nebo ručitelem, nad 700 000 Kč musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Pokud klient zvolí financování prostřednictvím překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření HYPOsplátka, musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti. Nemovitost musí být řádně pojištěna u klientem zvolené pojišťovny.

Pokud je úvěr zajištěn nemovitostí, je nutné předložit její odhad?

Nemovitá věc sloužící jako zajištění úvěru musí být oceněna obvyklou cenou nemovitosti stanovenou tržním oceněním dle zákona o oceňování majetku. Ke zpracování ocenění využívá RSTS výhradně odhadce evidované na seznamu externích odhadců. Ocenění nemovité věci zajišťuje klient.

 

Po jakou dobu je garantována sjednaná úroková sazba u překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření poskytnutého v rámci EKOprogramu?

Pro fázi překlenovacího úvěru je použita pevně stanovená úroková sazba v délce trvání maximálně 5 let s možností její změny. Pro fázi úvěru ze stavebního spoření je sjednána pevná úroková sazba po celou dobu jeho splácení.

Co se stane, když klient nedodrží své závazky vyplývající ze smlouvy o úvěru?

Při nedodržení závazků souvisejících se smlouvou o spotřebitelském úvěru může dojít k požadavku RSTS na:

 1. pozastavení čerpání úvěru
 2. jednorázové splacení celého dluhu
 3. účtování úroku z prodlení
 4. zaplacení smluvní pokuty

Uzavírá RSTS úvěr v cizí měně?

V případě, že by byla uzavřena smlouva o spotřebitelském úvěru v cizí měně, je spotřebitel oprávněn bezplatně celý úvěr předčasně splatit v případě, že směnný kurz měny, ve které má klient příjmy, platný k datu uzavření Smlouvy o úvěru klesne oproti koruně české minimálně o 20 % a zůstane pod touto hodnotou nepřetržitě alespoň 1 kalendářní měsíc.

Máte zájem o EKOprogram?

Zavolejte nám 800 11 22 11 pondělí–pátek 8.00–18.00

Domluvte si schůzku

Děkujeme

Formulář byl úspěšně odeslán.

Najděte nejbližšího poradce

Najděte poradce ve svém kraji, nebo použijte vyhledávač poradenských míst a finančních poradců.

Mapa ČR Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Královéhradecký kraj Praha Karlovarský kraj Liberecký kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Jihočeský kraj